Skødstrup: Kommunen sælger byggegrunde for 36,5 mio. kr.

Tekningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.
Tekningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune forventer at få en indtægt på 36,5 mio. kroner, når 32 parcelhusgrunde og en storparcel til rækkehuse sydvest for Ny Studstrupvej og Lauritshøj og øst for Skødstrup Kirke bliver udbudt til salg.

Det fremgår af dagsordenen for byrådsmødet onsdag den 21. oktober, hvor byrådet skal tage stilling til, om byggemodningen af området skal sættes i gang.

Det er i det område, hvor Moesgaard Museum for nogle dage siden fortalte, at man havde gjort flere betydelige arkæologiske fund i forbindelse med flere udgravninger den seneste tid. I

I det område, hvor boligerne skal ligge fandt man bl.a. en vej bygget af sten i jernalderen. Kommunen overvejer nu, hvordan vejen kan bevares og indgå i den fremtidige bebyggelse.

Lille fortjeneste til kommunen

Byrådet har tidligere bevilget mellem otte og ni millioner kroner til de arkæologiske udgravninger i området, og da det forventes, at omkostningerne til byggemodningen vil løbe op 26,4 mio. kroner, betyder det, at der bliver en fortjeneste til kommunen på omkring 2,3 mio. kroner.

Prisen pr. kvadratmeter kommer til at ligge på omkring 788 kromer plus moms.

Det forventes at byggegrundene udbydes til salg i sidste halvdel af 2016. Byggemodningen ventes færdig til foråret.

Forbud mod oliefyr

Der bliver tale om lavenergihuse, hvor der i en deklaration indføres et forbud mod individuel brug af fossile brændsler – altså et forbud mod blandt andet individuelle oliefyr. Det skyldes, at køberne ikke kan tvinges til at tilslutte sig fjernvarmesystemet, fordi det er lavenergihuse, der skal bygges.

Kommunen ønsker imidlertid at sikre sig, at der ikke bliver brugt olie, kul eller naturgas i området, så en reduktion af CO2-udledningen ikke opnås. Og formålet med lavenergihuse er netop blandt andet at formindske CO2-udledningen.

Området er 9,8 hektar – inklusiv et stort grønt område, der kommer til at ligge mellem rækkehusene og parcelhusene, så der bliver udsigt til kirken fra det øvrige område.

Grundene sættes til salg til en udbudspris, hvor det højeste bud ud over en mindstepris får grunden. Det betyder, at budgettet for udgifter og indtægter for udstykningen er usikkert.

Læs også:

Store arkæologiske fund ved Skødstrup

Skødstrup: Lokalpaln ved Lauritshøj er vedtaget

Skødstrup: Arkæologer skal grave i nyt boligområde

Skødstrup: Lokalplan klar til høring onsdag

Skødstrup: Lokalpaln klar for nyt boligområde

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.