Skødstrup: Arkæologer skal grave i nyt boligområde

Tekningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.
Tegningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.

Der skal gennemføres arkæologiske udgravninger for mellem otte og ni mio. kroner, før der kan bygges nye boliger i det område ved Lauritshøj i Skødstrup, som Aarhus Kommune i øjeblikket udfærdiger en lokalplan for.

Det fremgår af materialet til byrådets møde onsdag den 30. april, hvor planen er på dagsordenen til endelig vedtagelse.

Lokalplanen, der har nummer 994, indeholder mulighed for at bygge 31 parcelhuse på grunden samt opføre mellem 40 og 45 rækkehuse.

Planen gælder et område, der ligger mellem Lauritshøj og Engskovvej – tæt ved Skødstrup Kirke.

10 kommentarer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der kommet 10 kommentarer til planen.

De fleste handler om trafikforholdene i området, der ikke direkte har noget at gøre med lokalplanen. De kommentarer henvises til Center for Byens Anvendelse, der blandt andet tager sig af trafikforholdene i Aarhus Kommune.

Der er også efterlyst bedre pasningsforhold i området. Det emne er også henvist til andre afdelinger i den kommunale administration, da det ikke direkte har noget med lokalplanen at gøre.

Regnvandsbassin flyttes ikke

Det er arkæologer fra Moesgård Museum, der i forbindelse med en forundersøgelse i området mener, at der er to steder i det område, som lokalplanen dækker, kan kan være arkæologiske fund, der efter lovgivningen skal undersøges, før byggevirksomhederne kan rykke ind.

Det ene sted er der planlagt et regnvandsbassin, og Aarhus Kommune overvejede blandt andet, om det regnvandsbassin kunne placeres et andet sted. Den løsning har man dog opgivet igen.

En af kommentarerne til lokalplanen går på, at der bør opsættes vejbomme ved den gamle kirkesti, så stien ikke i større udstrækning kan benyttes til bilkørsel. Det forslag erklærer kommmunen sig enig i. Derudover vil et stisystem i området blive gjort færdig i forbindelse med byggemodningen af den del af lokalplanområdet, som kommunen vil byggemodne.

Udsigten forsvinder

Der er også kommet indsigelser fra beboere i området, som mister udsigt i forbindelse med det kommende byggeri. Her henholder kommunen sig til, at der ikke bliver bygget højere end det allerede i dag er muligt at bygge i området ifølge kommuneplanen.

En borger mener også, at det ikke er nødvendigt at bygge mere, når der er usolgte grunde flere steder i området. Hertil svarer kommunen, at der ikke er ledige kommunale byggegrunde i Skødstrup og Løgten – og at kommunen ikke kender noget til forholdene i private udstykninger.

Lokalplanen skulle egentlig have været til endelig behandling på byrådets møde den 11. marts, mens sagsbehandlingen er blevet forsinket.

Indstillingen til byrådets medlemmer kan læses her ligesom de originale kommentarer til lokalplanen kan læses her.

Læs også: Skødstrup: Lokalplan klar til høring onsdag

Skødstrup: Lokalplan klar for nyt boligområde

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.