Skødstrup: Lokalplan klar for nyt boligområde

Der er i dette område, at der i fremtiden bliver plads til mellem 71 og 76 boliger. Foto: Aarhus Kommune.
Der er i dette område, at der i fremtiden bliver plads til mellem 71 og 76 boliger. Foto: Aarhus Kommune.

Aarhus Byråd skal onsdag aften behandle et udkast til en lokalplan, der gør det muligt at bygge flere boliger i et området tæt på Skødstrup Kirke.

Planen, der er lokalplan nummer 994 i Aarhus Kommune, omfatter et næste 10 hektar stort område øst for kirken mellem Lauritshøj og Engskovvej.

Her bliver en del af området udstykket til 31 parcelhusgrunde, mens der i en andel del af området bliver plads til rækkehuse i tæt-lav bebyggelse.

Her skønnes det, at der kan være mellem 40 og 45 boliger. Der kan godt blive tale om, at det bliver en boligforening, der kommer til at stå for byggeriet.

Fællesareal af hensyn til kirken

Af hensyn til kirken bliver der ikke bygget i den midterste del af området, der i stedet bliver fællesarealer for områdets beboere.

Aarhus Kommune ejer en del af området, mens menighedsrådet ejer en anden del, som rådet ønsker at reservere til senere brug.

Områdets skal vejbetjenes fra Ny Studstrupvej og Lauritshøj.

Et lavtliggende område inden for planens grænser skal bruges som et vandsbassin til opsamling af regnvand.

Hvis byrådet siger god for at sende planen i offentlig høring, bliver der en otte ugers lang høringsperiode, hvorefter planen igen skal i byrådet til endelig vedtagelse.

Tekningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.
Tegningen viser hvordan boligerne bliver placeret på grunden ved Skødstrup Kirke. Tegning: Aarhus Kommune.

Du kan tilmelde dig Aarhus I Dag – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhus I Dag på Facebook her.