Kategorier
Uncategorized

Aarhus Universitet skal forske i fisk

Aarhus Universitets afdeling i Foulum ved Viborg. (Foto: AU-Foulum)
Aarhus Universitets afdeling i Foulum ved Viborg. (Foto: AU-Foulum)

Forskning i kvæg, svin, fjerkræ og mink bliver nu på Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab suppleret med forskning, der også omfatter fisk.

Kategorier
Uncategorized

Privat firma skal stå for billetkontrollen

Foto: Midttrafik
Foto: Midttrafik

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at udbyde billetkontrollen i bybusserne i Aarhus til et eksternt firma fra 1. marts 2014.