Aarhus Universitet skal forske i fisk

Aarhus Universitets afdeling i Foulum ved Viborg. (Foto: AU-Foulum)
Aarhus Universitets afdeling i Foulum ved Viborg. (Foto: AU-Foulum)

Forskning i kvæg, svin, fjerkræ og mink bliver nu på Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab suppleret med forskning, der også omfatter fisk.

Det er en realitet efter at forskergruppen “Host-pathogen interactions in fish” fra Danmarks Tekniske Universitets (DTU) enhed i Aarhus flytter til instituttet og dermed styrker forskningen, som udføres på forskningscentret AU Foulum.

Institutleder på Institut for Husdyrvidenskab, Klaus Lønne Ingvartsen, ser frem til, at instituttet styrkes med flere forskere.

Otte ekstra forskere

“Der er tale om en stærk forskergruppe på omkring otte personer med god tradition i krydsfeltet mellem basal og anvendelsesorienteret forskning, der samtidig har fokus på dambrugserhvervet,” siger han

“Desuden er gruppen god til at skaffe ekstern finansiering til forskningen og har gode erfaringer og kompetencer i forhold til ansøgninger i EU-regi.”

Forskningssynergier

Selv om fisk ikke umiddelbart harmonerer med instituttets eksisterende forskning, der tager udgangspunkt i dyrearter som kvæg, svin, fjerkræ og mink, så giver det ifølge Klaus Lønne Ingvartsen alligevel god mening at indlemme forskergruppen fra DTU.

“Der er en række forskningssynergier mellem fiskeforskerne og vores forskere inden for immunologi, hvor der arbejdes med bakterier og mikrobiologi-området,” forklarer Klaus Lønne Ingvartsen.

“Desuden kan vi med den nye gruppe udnytte vores laboratoriefaciliteter endnu bedre.”

Oplæring af laboranter

Forberedelsen med at integrere den nye forskergruppe i Institut for Husdyrvidenskab er allerede iværksat, idet laboranter fra instituttet allerede er ved at blive lært op i nogle af de fagområder, som den tidligere DTU-forskergruppe besidder.

Klaus Lønne Ingvartsen glæder sig over, at endnu en forskergruppe kommer til Foulum.

“Det her er rigtig godt for Foulum, for de senere år har centret oplevet, at flere aktiviteter flyttes til Aarhus. Så det, at der skal nogen den anden vej, er et godt signal om, at der satses og skal udvikles her i Foulum,” siger han.

Kan give mulighed for vækst

Klaus Lønne Ingvartsen udelukker ikke, at den nye forskergruppe kan bidrage til yderligere vækst for instituttet. Det kan ske i form af nye faciliteter inden for forskning i adfærd.

“Vi skal i forbindelse med den nye forskergruppe bygge faciliteter til fiskene, som de arbejder med. Men jeg forestiller mig også, at der med synergier inden for ernæring, stressbiologi og adfærd kan være grundlag for, at vi skal bygge endnu flere faciliteter til et spændende forskningsområde,” siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Klaus Lønne Ingvartsen forventer, at faciliteter og kontorer er oprettet, så de nye ansatte kan have deres gang i Foulum om ca. et års tid.