Østjyderne har tillid til politiet

Tilliden til østjyllands Politi er stor. Foto: Rigspolitiet
Tilliden til østjyllands Politi er stor. Foto: Rigspolitiet

”Føler du dig tryg i dit nabolag, og har du tillid til at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det?” Begge spørgsmål har 88% af østjyderne svaret ”ja” til i en stor, landdækkende spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik står bag i forbindelse med politiets store Tryghedsindeks, der netop er blevet offentliggjort.

På tryghedssiden ligger Østjylland på linje med landsgennemsnittet på 89%, mens østjyderne generelt har lidt højere tillid til deres lokale politi, end det er tilfældet på landsplan, hvor tallet kun er 84%.

– Tryghed og tillid er nøgleord for politiet. Vi er sat i verden for at skabe tryghed, mens borgernes tillid er en vigtig forudsætning for vores arbejde. Så det er meget tilfredsstillende, at vi scorer højt på begge dele, siger Politidirektør ved Østjyllands Politi, Jørgen Ilum.

Tryghed i nabolaget
Østjyderne er også blevet spurgt til, hvilke typer problemer, de oplever i deres nabolag, og hvor utrygge det gør dem. Her giver borgerne udtryk for, at såkaldt hensynsløs adfærd er det kriminalitetsproblem, de oftest oplever. Det dækker over graffiti, affald på gaden, hensynsløs kørsel og støjgener fra naboerne. Borgerne mener dog ikke, at den form for kriminalitet er særlig utryghedsskabende.

Til gengæld giver østjyderne udtryk for, at kriminalitetsformer som trusler, vold, narkosalg, stof- og alkoholmisbrugere og generel ballade i deres nabolag, er det der gør dem mest utrygge. Det er til gengæld også den type kriminalitet, borgerne oplever mindst af i deres nabolag, viser undersøgelsen.

– Det bekræfter mig i, at vi bruger kræfterne på de rigtige områder, når det, der gør borgerne mest utrygge, samtidig er det, de oplever mindst af i deres nabolag. Jeg er meget tilfreds med, at borgerne synes, vi løser vores opgave tilfredsstillende, siger Jørgen Ilum.

Tryghed i udsatte boligområder
I Politiets Tryghedsindeks er der sat særlig fokus på landets 34 særligt udsatte boligområder, der i Østjyllands Politikreds tæller Bispehaven og Gellerup/Toveshøj i Aarhus Kommune. Her viser tallene, at borgerne føler sig mindre trygge end i resten af politikredsen, hvilket er en generel tendens i de særligt udsatte boligområder i storbyerne.

– Vi er godt klar over, at vi har en stor udfordring med at skabe tryghed for borgerne i de særligt udsatte boligområder. Det har vi aldrig lagt skjul på, og det er også derfor, vi prioriterer en stærk politimæssig indsats i områderne. Nu har vi så, med denne undersøgelse, fået et godt indblik i hvor de lokale beboere mener, vi med fordel kan prioritere vores ressourcer, så de kan føle sig mere trygge. Det vil vi bruge i vores arbejde fremadrettet, siger Jørgen Ilum, der samtidig hæfter sig ved at undersøgelsen viser, at der, også i de særligt udsatte boligområder, er stor tillid til politiet.