Ny vej ved Skejby Sygehus åbner 1. november

Illustration: Aarhus Kommune
Illustration: Aarhus Kommune

Trafikanterne i det nordlige Aarhus kan glæde sig. Den 1. november 2013 åbner den nye Paludan-Müllers Vej med et spor i hver retning fra krydset Herredsvej/Paludan-Müllers Vej og frem til det eksisterende nye vejanlæg ved Skejby.

Rådmand Bünyamin Simsek glæder sig over, at vejen kan blive taget i brug tidligere end forventet.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi kan åbne to spor på den nyanlagte del af Paludan-Müllers Vej hele seks måneder tidligere end forventet,” siger han.

“Det er imponerende, at det er lykkedes at optimere anlægsprojektet, og jeg glæder mig særligt på vegne af de hårdtprøvede trafikanter i det nordlige Aarhus, som nu får bedre trafikforhold.”

Asfalt på hele vejen

Projektleder Klaus Braad fra Trafik og Veje, Aarhus Kommune forklarer:

”I samarbejde med entreprenøren Danjord og rådgiveren Grontmij har vi været gode til at finde løsninger på de udfordringer, som projektet er stødt på undervejs. Samtidigt har Danjord optimeret arbejdet og tidsplanen ved at lægge asfalt på hele vejens bredde. Det betyder, at der kan skabes et bedre flow i projektet, idet trafikken kan køre i to spor, samtidig med at anlægsprojektet færdiggøres. Henover vinteren vil også cykelstierne blive etableret.”

Trafikken, som kører på Herredsvej gennem området, hvor Det Nye Universitetshospital bygger nyt sygehus, er i dag belastet af byggepladstrafik og buskørsel.

Bedre fremkommelighed

Når Paludan-Müllers Vej den 1. november åbner med et spor i hver retning, vil det betyde bedre fremkommelighed for trafikanterne, da den langsomkørende byggepladskørsel til og fra byggepladsen for Det Nye Universitetshospital, ambulancekørsel og bustrafik fortsat vil køre ad Herredsvej.

På den nyetablerede del af Paludan-Müllers Vej vil der være færre til- og frakørselsmuligheder, og det vil give trafikken et bedre flow.

Fra 1. november bliver Herredsvej efter krydset Herredsvej/Paludan-Müllers Vej lukket for almindelig trafik, og strækningen vil kun kunne benyttes af busser, ambulancekørsel og byggepladskørsel.

Åbningen af den nye Paludan-Müllers Vej vil også have betydning for Randersvej, da en del trafikanter fra Søftenvej vil vælge den nye Paludan Müllers Vej frem for Randersvej.

Trafikforholdene på Marienlystvej bliver også ændret. Fra 1. november vil det kun være muligt at køre højre ind og højre ud. Ændringen af kørselsforholdene ved Marienlystvej vil forhindre kødannelse på den nye Paludan-Müllers Vej, og samtidigt vil det betyde mindre trafik på Marienlystvej og dermed bedre forhold for cyklister.

To trafikanlæg

Langs den nye Paludan-Müllers Vej bliver der opstillet to signalanlæg – et ved Agro Food
Park/Paludan-Müllers Vej og et ved krydset ved Skejby by og Paludan-Müllers Vej.

Signalanlæggene vil sikre en mere smidig trafikafvikling for trafik til og fra Agro Food Park, og
for trafikanter, som kører vest om Skejby by.

For at mindske kødannelse ved Herredsvej og Skejby Bakkevej bliver der opsat et midlertidigt signalanlæg inden 1. november 2013.