Olof Palmes Allé lukkes i tre måneder

vjelukningFra den 1. oktober 2013 og tre måneder frem er Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus spærret ved Brendstrupgårdsvej for bilister.

En række forsyningsselskaber udfører ledningsarbejder som forberedelse til Aarhus Letbane. Ledninger til blandt andet spildevand skal sikres eller flyttes, inden vinteren sætter ind.

Arbejdet med at sikre og flytte ledninger på strækningen for det nye spor til letbanen fra Kystvejen og frem mod Skejby er nu nået til krydset ved Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej.

Fem meter dybde

I perioden 1. oktober 2013 til 1. januar 2014 bliver der arbejdet på en over 100 m lang strækning i fem meters dybde.

Arbejdet foregår tæt ved Aarhus Universitetshospital i Skejby og en række andre store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aarhus Nord, hvor der hver dag færdes mange ansatte, studerende og brugere af hospitalet.

Derudover er der ambulancekørsel og omfattende trafik til den store byggeplads for byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

12.000 daglige trafikanter

Trafiktællinger fra Trafik og Veje viser, at området dagligt har 12.000 trafikanter, heraf 1.500 alene til byggepladsen. Derfor er den store bustrafik i området ikke omfattet af spærringen.
Der opretholdes én vejbane i perioden til busser, som der er op mod 30 af i timen. Også
gående og cyklister kan komme gennem krydset.

Trafik og Veje optimerer trafikafviklingen i krydset Randersvej/Nehrus Allé, og der opsættes
et midlertidigt signalanlæg i krydset Olof Palmes Allé/Nehrus Allé, så det bliver muligt for
bilister at færdes til og fra området trods spærringen. Der bliver desuden opretholdt adgang til
erhvervsvirksomhederne i området.

Trods de foranstaltninger, som Trafik og Veje foretager, må bilister forvente, at der vil være
kødannelse og øgede rejsetider til og fra området på grund af den midlertidige spærring af Olof
Palmes Allé.