Kampagne: Ældre har brug for en røgalarm

redfarmor_oenskeseddel_fra_bedsteI den kommende tid gennemfører Aarhus Brandvæsen og Brandbevægelsen en røgalarmkam-pagne, som særligt fokuserer på ældre menneskers behov for en røgalarm i hjemmet. Den kan vise sig at være en investering for livet.

Kampagnen hedder ’Red Farmor’ og skal få flere unge til at hjælpe de ældre med at få en røgalarm sat op. Ældre er nemlig væsentligt mere udsatte i forhold til brand end yngre, og – paradoksalt nok – er de samtidig også den befolkningsgruppe, som har færrest røgalarmer i hjemmet. Mange ældre magter simpelthen ikke selv at sætte røgalarmen op.

BrandBevægelsen er et netværk af private og offentlige organisationer, som arbejder på at nedbringe antallet af brandulykker og gøre danskerne bevidste om risikoen ved brand.
Kampagnen ’Red Farmor’ gennemføres i hele landet i uge 48.

Den 1. december var den nordiske røgalarmdag. Det er besluttet af de nordiske ministre med ansvar for beredskabet – i Danmark forsvarsministeren.

Kampagnen støttes af TrygFonden. Der er etableret en hjemmeside i tilknytning til kampagnen: www.redfarmor.dk.