Byrådet klar til at bevilge penge til Multihal i Hjortshøj

Sådan bliver den nye multihal placeret i forhold til hvordan Virupskolen ser ud i dag. Tegning: Multihus Hjortshøj

AARHUS: Medlemmerne af Aarhus Byråd skal onsdag den 3. april på det ordinære byrådsmøde tage stilling til, om der skal gives et kommunalt tilskud på sammenlagt 26 mio. kroner til byggeriet af en Multihal i Hjortshøj.

Alt tyder på, at det sker, da magistraten på et møde den 1. april indstillede til byrådet, at pengene bevilges.

Det bliver kulminationen på flere års arbejde i Hjortshøj for at få idræts- og fritidsfaciliteter i tilknytning til Virupskolen til gavn for det voksende antal beboere i byen.

Den planlagte multihal har et anlægsbudget på 28,5 mio. kroner, hvor borgerne selv har en målsætning om at samle 2,1 mio. kroner. Indtil videre er det lykkedes at samle næsten 1,8 mio. kroner, men indsamlingen fortsætter i den kommende tid.

Multihallen klar næste år

Det er meningen, at byggeriet skal starte til efteråret, og multihallen ventes at være helt klar inden udgangen af 2020.

Byggeriet bliver på omkring 2.600 kvadratmeter, og kommer til at indeholde en multihal (på størrelse med en håndboldbane med begrænsede tilskuerpladser), en springhal og to multisale, hvor der bliver en foldevæg.

Der bliver også etableret et større møderum, hvor der også etableres faciliteter, så der kan dyrkes e-sport.

Det kommunale tilskud gives i form af et direkte tilskud på 11,9 mio. kroner og en garanti for et lån, som fonden bag multihuset optager, på 13,5 mio. kroner. Desuden afsættes der en mio. kroner til det der i indstillingen til byrådet beskrives som snitflade udgifter mellem skolen og multihuset. Skolen står nemlig også over for bygningsmæssige ændringer i de kommende år.

Parkeringspladserne flyttes

Multihallen bygges, hvor der i dag er parkeringspladser, og der skal derfor også etableres nye parkeringspladser ved skolen. Det sker på et område, der egentlig var tiltænkt en ny institution. Det er så meningen, at den nye institution skal etableres i de lokaler, der bliver ledige, når fritidsklubben rykker ind på skolen, fremgår det af indstillingen til byrådet.

Fonden bag multihallen opererer med et årligt driftsbudget på 2,1 mio. kroner.

En del af det beløb betaler Virupskolen for at bruge multihallen i undervisningstiden til bl.a. idrætsundervisning. Det drejer sig om 200.000 kroner om året. Desuden forventes det, at der årligt bliver givet 600.000 kroner i lokaletilskud efter de generelle regler om tilskud til fritidsaktiviteter.

30 års gratis grundleje

Endelig bliver der også indgået en lejeaftale om den grund, som multihallen kommer til at ligge på. Aftalen gælder i 30 år, og betyder at multihallen ingen grundleje betaler.

En del af kommunens tilskud til byggeriet kommer fra de penge, som kommunen fik for salget af Vejlby Skole. Det er tre år siden, at byrådet afsatte 4. mio. kr. af indtægten til multihallen i Hjortshøj.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Hjortshøj på Facebook her.

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.