Bundsgaard ønsker flere kvinder i ledelsen

Borgmester Jacob Bundsgaard vil have flere kvindelige ledere i aarhus Kommune. Foto: Aarhus Kommune.
Borgmester Jacob Bundsgaard vil have flere kvindelige ledere i aarhus Kommune. Foto: Aarhus Kommune.

Antallet af kvinder på lederposter i Aarhus Kommune falder, og borgmester Jacob Bundsgaard (S) sætter nu ind for at få vendt denne udvikling.

På baggrund af de seneste opgørelser, der viser et fald i antallet af kvindelige ledere i Aarhus Kommune, ønsker borgmester Jacob Bundsgaard nu nedsat en task force, der skal analysere årsagerne og komme med anbefalinger til at sikre flere kvinder i ledende stillinger.

Onsdag  d. 9. okrober behandler Aarhus Byråd Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2013, hvoraf det blandt andet fremgår, at kønsfordelingen på de to øverste ledelsesniveauer i kommunen ikke udvikler sig som ønsket.

Færre kvindelige ledere

Blandt kommunens 36 direktører og forvaltningschefer er kvinderne i klart undertal og udgør således kun 17 procent.

På næste ledelsesniveau, der omfatter 152 kontorchefer, afdelingsledere, afdelingsingeniører mv., udgør kvinderne 41 procent, men i 2010 var tallet oppe på 48 procent.

Udviklingen går dermed i den forkerte retning, og borgmester Jacob Bundsgaard sætter nu ind for at få vendt denne udvikling.

Stadsdirektør skal lede arbejdsgruppe

Han har derfor bedt stadsdirektør Niels Højberg sætte sig i spidsen for en task force, der får til opgave at analysere udviklingen og foreslå initiativer for at fremme en mere ligelig kønsfordeling blandt kommunens ledere.

”Aarhus Kommune har gennem flere år arbejdet på at sikre flere kvinder i de øverste ledelseslag,” siger Jacob Bundsgaard.

“Nu kan vi desværre se tegn på, at det ikke virker eller at udviklingen på nogle områder går den gale vej, så der er brug for at gribe ind. Jeg vil sikre, at Aarhus Kommune altid gør, hvad der er muligt for at rekruttere de bedste ledere – derfor skal vi have øget fokus på de kvindelige ledere i Aarhus Kommune.”

Formand for Aarhus Kommunes ligestillingsudvalg Lotte Cederskjold. Foto: Aarhus Kommune
Formand for Aarhus Kommunes ligestillingsudvalg Lotte Cederskjold. Foto: Aarhus Kommune

Der skal fastsættes måltal

Formanden for Aarhus Kommunes Ligestillingsudvalg, byrådsmedlem Lotte Cederskjold mener, at det er vigtigt, at der er en mangfoldig ledelse i Aarhus kommune.

“Derfor er jeg glad for, at borgmesteren tager dette alvorligt og handler på det,” siger hun.

“Jeg bakker fuldt op om en task force, som forslået af borgmesteren. Der er behov for at være progressiv, hvis vi skal ændre udviklingen, derfor ser jeg også gerne, at vi fastsætter måltal for fordelingen af mænd og kvinder på ledelsesniveauerne”,