Boligforening vil bygge lejeboliger på Asmusgård (opdateret)

En skitse der viser, hvordan boligerne kan blive placeret på byggegrunden. Ser ud til at bilerne er glemt. Skitse: Aarhus Kommune.

LYSTRUP: “Boligforeningen 10. marts 1943” vil bygge 42 lejeboliger på området, hvor den tidligere landbrugsejendom Asmusgård lå. Et forslag til en lokalplan for området har været i offentlig høring frem til den 20. oktober.

Lokalplanen, der har nummer 1073 i Aarhus Kommune, blev sendt i den obligatoriske offentlige høring den 25. august efter byrådet havde sagt god for udkastet en halv snes dage forud.

Området er to hektar stort, og beboerne i de kommende lejeboliger bliver naboer til parcelhuskvarteret på Blåbærhaven.

Boligerne kan bygges i to etager som tæt-lav bebyggelse. Det vil sige som en form for rækkehuse. Der bliver efter det foreløbige udkast plads til ni bygninger i op til 10 meters højde, der placeres på området, så sol og udsigt udnyttes bedst muligt.

Fællesfunktioner

Midt i bebyggelse bliver der en plads, hvor der bliver parkeringspladser, renovationsbeholdere og andre fællesfunktioner.

Skoven i området er fredsskov, som ikke må fældes. Det er dog planen at fjerne et areal på cirka 250 kvadratmeter i forbindelse med at den nuværende indkørsel til området skal forbedres. Det skal miljømyndighederne give tilladelse til, før det kan ske.

Derudover står der et kastanjetræ på grunden, der som udgangspunkt ikke må fjernes. Men “Boligforeningen 10. marts 1943” har planer om at søge om tilladelse til at fjerne træet mod at der opstilles et tilsvarende et andet sted på grunden.

For ikke at genere fredsskovens vækstmuligheder må der ikke bygges tættere end 30 meter på træerne i den vestlige del af lokalplanområder, mens der i den østlige del må bygges 10 meter fra træerne.

4.000 kvadratmeter beboelse

Der kan bygges 4.000 kvadratmeter boliger i lokalplanområdet. Der bliver taget hensyn til regnvand, når området omkring bygningerne skal modelleres – bl.a. skal opgravet jord bruges inden for området til at lave en bakket terræn på fællesarealerne, så der f.eks. kan blive plads til opsamling af vand i små vandhuller.

Samtidig anbefales det, at der ikke bruges pesticider i området. Grundvandet under området er mulig forsyningsområde for Egå Vandværk, fremgår det af lokalplansforslaget.

Med hensyn til spildevand arbejdes der med planer om, at området skal tilsluttes spildevandsanlægget i Blåbærhaven.

Børn, der kommer til at bo i de kommende boliger, skal som udgangspunkt gå i skole på Elsted Skole.

Det er planen, at lokalplanen skal til behandling i byrådet på mødet den 13. december.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Lystrup