Aarhus Universitet skal skære 650 studiepladser

Aarhus Kommunes jobcenter rykker ind på Aarhus Universitet på Faculty of Arts tre gange om ugen.
Aarhus Universitet havde ved indgangen til 2014 38.169 studerende.

Aarhus Universitet skal de næste fire år skære 650 studiepladser væk, når der optages nye studerende på institutionen. Det er resultatet af regeringens plan for at fjerne studiepladser på fag, hvor der er høj arbejdsløshed.

På Arts – humaniora – bliver der fjernet 440 pladser, på Business og Social Sciences – hvor man blandt læser statskundskab og økonomi – skæres der 172 pladser, mens Science and Technology – hvor man blandt andet læser fysik og biolog – nøjes med 38 pladser.

Health – hvor man blandt andet læser til læge og tandlæge – går fri.

Universitetet får fire år til at indfase planen på bachelorniveau, mens den først er fuldt gennemført om otte år på hovedfagsniveau.

Økonomi

Indfasningen får betydning for universitetets økonomi, da institutionen modtager penge fra staten i forhold til antallet af studerende.

Nedskæringen på de humanistiske uddannelser (Arts) svarer til en nedgang på ni procent.

I 2013 optog universitetet 7.488 studerende, og der var indskrevet i alt 38.169 studerende ved indgangen til 2014.

Oprindeligt var der lagt op til, at universitetet skulle skære 838 studiepladser, men i forbindelse med forhandlinger mellem rektorkollegiet og uddannelsesministeriet blev antallet fastsat til 650.

“Vi har hele tiden argumenteret for, at vores bacheloruddannelser ikke skulle straffes, fordi vi gør en særlig indsats for at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet ved at optage professionsbachelorer,” forklarer rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen på universitetets hjemmeside.

70 pladser fjernes næste år

På Arts bliver antallet af studiepladser skåret ned med 70, når der skal optages studerende efter sommerferien næste år.

Nedskæringerne får i første omgang ikke betydning for antallet af uddannelser, som universitetet tilbyder, men det ligger i luften, at det ikke kan undgås at fjerne uddannelser, inden planen er fuldt implementeret om otte år.

Derfor skal fremtidens dimensioneringer i den kommende tid diskuteres i de forskellige afdelinger på institutionen.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.