Aarhus til kamp mod oversvømmelser

Aarhus Kommune arbejder med en plan, der skal ruste kommunen til en vådere fremtid. Foto: Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune arbejder med en plan, der skal ruste kommunen til en vådere fremtid. Foto: Aarhus Kommune.

Frem til den 11. december har borgerne i Aarhus mulighed for at give deres besyv med om kommunens klimatilpasningsplan, der skal sikre bedre mod oversvømmelser. Kommunen har nemlig sendt planen i offentlig høring.

Måler er, at borgernes viden og ideer skal give et supplement til de initiativer, der allerede er i gang i Aarhus Kommune.
Ingen har lyst til at opleve en kælder fyldt med vand i deres ejendom. Ikke desto mindre er risikoen for at få en sådan uønsket oplevelse steget de senere år, og alt tyder på, at fremtiden bliver vådere.

Flere skybrud

De seneste 6 år har Aarhus oplevet flere skybrud og oversvømmelser. Aarhus Kommune arbejder på at udvikle og bruge løsninger, som kan tilpasse Aarhus til mere vand, og dermed mindske risikoen for, at huse bliver oversvømmet, og at veje står under vand.

”Aarhus Kommune ønsker at finde gode måder at udnytte de øgede vandmængder på, så vandet bliver en ressource og ikke en trussel,” siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

“Vi vil for eksempel gerne bruge vandet til at skabe smukke regnvandsbassiner, mere og bedre natur i grønne områder eller forskønne byens gader og stræder. Derfor har vi brug for borgernes ideer, og jeg håber, at borgerne i Aarhus vil byde ind med tanker og ideer til, hvordan Aarhus kan bruge vandet aktivt og på nye og spændende måder.”

Bedre varslingsystemer

Allerede nu er Aarhus Kommune sammen med bl.a. det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand A/S godt i gang med at udvikle og tilpasse byen til de øgede vandmængder. De områder i kommuner, hvor der er størst risiko for oversvømmelser og højtstående grundvand, er blevet kortlagt, og man har sørget for bedre varslingssystemer i vandløb og søer.

Kortlægningen anvendes, når der skal planlægges nye byområder, placeres tekniske anlæg og i forbindelse med nye rekreative vådområder. Derudover er arbejdet med slusen i Aarhus Å, der etableres sammen med Aarhus Vand, et af de meget synlige eksempler på arbejdet.

”Vi må forberede os på relativt store forandringer i klimaet,” siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

“Derfor har vi blandt andet sat gang i arbejdet med at etablere en sluse med pumper ved Dokk1, samt brugt kræfter på en kortlægning af områder truet af oversvømmelse. Det betyder, at Aarhus er bedre rustet til, hvad fremtiden nu måtte bringe i form af store mængder regn. Vi har gennem flere år arbejdet på at skabe den nødvendige plads til vandet, så vi forebygger store oversvømmelser. Skybruddet i Lystrup i august sidste år viste, at løsninger som f.eks. Egå Engsø er afgørende for at kunne begrænse skader på ejendomme, veje mv.. Engsøen fungerer som en buffer, der kan forsinke vandet, fordi der er plads til det.”

Find risikoområder på hjemmeside

Borgerne kan besøge hjemmesiden www.aarhus.dk/oversvømmelse og skabe sig et overblik over de områder i Aarhus, hvor der er største risiko for at blive oversvømmet. Hjemmesiden viser hvilke områder, der kan blive oversvømmet efter skybrud og vandløb eller havet.

Der er også målestationer, der viser vandstanden i de største vandløb samt en varslingsmodel for oversvømmelse omkring søerne ved Aarhus Å. Hjemmesiden giver også råd og vejledning, når oversvømmelsen er sket, og beredskabet er aktiveret.

Klimatilpasningsplanen bliver et tillæg til Kommuneplan 2013.

Borgernes lokalkendskab

I denne første offentlige høring, som handler om at indkalde forslag og idéer, er borgernes kreativitet og lokalkendskab et vigtigt supplement til arbejdet med arbejdet med planen. I planen prioriterer kommunen løsninger og de områder, hvor der skal ske tilpasning til mere vand.

Hvordan fremtidens klima udvikler sig er usikkert. Prioriteringen vil ske ud fra den nyeste viden, med den målsætning at tilpasse Aarhus Kommune bedst og klogest muligt til fremtiden.

 

(Redigeret pressemeddelelse fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)