Aarhus på udstilling i Berlin

En udstilling om byplanlægning i Aarhus er åbnet på den danske ambassade i Berlin. Foto: Arkitektskolen Aarhus
En udstilling om byplanlægning i Aarhus er åbnet på den danske ambassade i Berlin. Foto: Arkitektskolen Aarhus

Interesserede berlinere kan i den kommende tid studere byudviklingen i Aarhus på en udstilling på den danske ambassade i den tyske hovedstad. Udstillingen hedder “Creative with Aarhus”, og der tages bl.a. afsæt i, at Aarhus i 2017 er en af de to europæiske kulturhovedstæder, og at det er byens ambition af være CO2-neutral i 2030.

Berlin står overfor tilsvarende urbane udfordringer, som Aarhus gennemlever. Begge storbyer har en postindustriel arv, som skal integreres i takt med den hastige teknologiske udvikling.

”Det er vigtigt, at vi med det ene øje kigger ud i verden, når det andet beskuer vores navle,” mener rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V).

“Aarhus er inde i en rivende udvikling, men hvis vi skal sikre, at byen får en plads på den internationale scene, så må vi have udsynet med. Derfor er udstillingen i Berlin, der inviterer til dialog og samarbejde med udenlandske aktører indenfor byudvikling, et vigtigt skridt i den retning.”

Aarhusforedrag

I forbindelse med udstillingen vil en række aarhusvirksomheder afvikle PR-arrangementer og foredrag.

“Vi har til formål at sikre, at byudviklingen i Aarhus får international bevågenhed,” siger lederen af Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design på Arkitektskolen Aarhus Carina Serritzlew.

“På udstillingen bliver de kvaliteter og kompetencer, som Aarhus besidder indenfor arkitektur og arkitekturbranchen, fremhævet. Det forretningsmæssige potentiale bliver styrket gennem partnerskaber mellem virksomheder og offentlige aktører i Danmark og Tyskland .”

Samarbejde og deltagelse på tværs af nationaliteter og på tværs af individer er en del af formålet med udstillingen. Derfor opfordrer Carina Serritzlew ikke kun studerende fra arkitekturbranchen, byplanlæggere og arkitekter fra Århus og Berlin, men også det almindelige publikum til at besøge udstillingen.

Internationale partnere

“Større projekter er ikke længere kun et nationalt spørgsmål, men bliver i stigende grad realiseret gennem internationale partnerskaber,” siger den danske ambassadør i Tyskland, Per Poulsen-Hansen.

“Jeg ser udstillingen om byudviklingen i Aarhus som en invitation til at opdage Aarhus, men også som en opfordring til grænseoverskridende samarbejde indenfor byggeri og arkitektur”

Den officielle åbning af udstillingen er d. 29. november kl. 18.30, men den har været tilgængelig siden den 22. november. Der er gratis adgang til udstillingen, der afvikles i et fælleshus, som de skandinaviske ambassader i Tyskland har i en fælles bygning midt i Berlin ikke langt fra den tyske rigsdagsbygninger og det tyske kanslerkontor.

Udstillingen er arrangeret af Aarhus Kommune, den danske ambassade i Tyskland og Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design på Arkitektskolen Aarhus. Projektet har blandt andet fået støtte fra Realdania, Boligfonden Kuben, Kulturstyrelsen og BoConcept.

Åbningstider er mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag-søndag kl. 11-16.

(Omskrevet pressemeddelelse fra Aarhus Kommune)