Tre mænd ville smugle 200 kilo kokain til Danmark

retten i aarhusTre mænd blev onsdag ved Retten i Aarhus  idømt henholdsvis 10 år, 9 år og et års fængsel for forsøg på indsmugling af 200 kg kokain fra Sydamerika til Danmark.

En 30-årige tysk statsborger blev idømt 10 års fængsel, en 46-årige colombianer blev idømt ni års fængsel, mens en 34-årige dansker, der kun spiller en mindre rolle i sagen, blev idømt 1 års fængsel.

Dommen blev anket til landsretten af de tiltaltes forsvarere.

200 kilo kokain

Sagen handlede om forsøg på indsmugling og distribution af 200 kilo kokain, idet columbianeren og tyskeren efter anklagemyndighedens opfattelse i tiden op til den 5. december 2013 forhandlede med og indgik aftale med en leverandør, der skulle levere 200 kilo kokain i Danmark til en aftalt pris af 29.000 euro pr. kilo.

Der er altså tale om en handel til i alt ca. 43,5 millioner kroner, hvor værdien af stoffet på gadeplan, ville have været betydeligt højere.

Den 34-årig dansker var tiltalt for at bistå de to øvrige, og for at have aftalt med dem at aftage en del af partiet til videresalg her i Danmark. Han var desuden tiltalt for at være i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition.

Første sag med brug af civile agenter

Politiet har under efterforskningen indsat fire agenter for at afdække kredsen af mistænkte og for at samle beviser mod de mistænkte. En række møder i København og Aarhus, hvori agenterne deltog, blev desuden aflyttet af politiet.

Efterforskningen skete i et tæt samarbejde mellem Østjyllands Politi, Rigspolitiet og det amerikanske narkopoliti DEA (Drug Enforcement Administration).

Indsættelsen af agenter her i landet skete efter dommerkendelser afsagt af Retten i Aarhus. Tre af de agenter, der optrådte i sagen, er udlændinge. Heraf var to agenter stillet til rådighed af DEA, den tredje af politiet i England.

Den sidste politiagent er dansk. De udenlandske agenter har her i landet handlet under kontrol af danske politifolk. De har afgivet vidneforklaring under sagen om deres handlinger, og retten har hørt optagelser af forhandlingerne, der som nævnt blev aflyttet at politiet.

Der er tale om den første sag, hvor en domstol har haft mulighed for at tage stilling til politiets anvendelse af en civil person som agent. Ifølge dommeren har der været et forløb forud for dansk politis indsats i sagen i Columbia, som Østjyllands Politi ikke var indblandet i.

Og det, sammenholdt med at en civil agent kun må yde beskeden bistand, fører til at grænserne for hvornår man må bruge en civil agent har været overskredet i denne sag. Det har givet en rabat på straffen.

“Sagen foregår i et grænseland hvor vi ikke er meget retspraksis, men vi er tilfredse med at det er lykkedes at få retsforfulgt meget alvorlig international kriminalitet i den her sag,” siger advokaturchef ved Østjyllands Politis advokatur for special strafferet Poul Gade.

“Kriminalitet som det i øvrigt er vanskeligt at efterforske imod. Men nu er sagen anket til landsretten og så må vi se, om de er enige i byrettens vurdering.”

Redigeret pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.