Plejecenter Sønderskovhus skal ombygges

Foto: Aarhusidag.dk
Foto: Aarhusidag.dk

Aarhus Kommune forbereder en større ombygning på ældrecenter Sønderskovhus i Lystrup. 24 et-rums boliger skal bygges om til 12 tidssvarende 2-værelses plejelejligheder.

Den samlede ombygning er efter en licitation beregnet til at koste 25,6 mio. kroner sammenlagt.

De ombygningen var til behandling i byrådet onsdag ønskede Venstre og de konservative ombygningen behandlet i sundheds- og omsorgsudvalget.

“Vi er tilhængere af, at vores et-rums boliger skal gøres tidssvarende,” sagde Hans Skou (V), da forslaget var til behandling i byrådssalen.

“Vi er også tilhængere af, at der laves et forsøg med velfærdsteknologi, men vi synes, at det er mange penge – omkring 2 mio. kr. pr bolig. Så vil gerne lige se på sagen i udvalget.”

Mest muligt for pengene

Steen Stavnsbo (C) ønskede også en udvalgsbehandling med henblik på at kommunen sikrer sig, at man får mest muligt for pengene.

Det blev blandt andet nævnt, at byggeprisen svarede til hvad det koster at bygge en to-værelses lejlighed i midtbyen af Aarhus.

Ango Winther (s) bakkede op om strategien med at få nedlagt de 1-værelses boliger, der findes på de gamle plejecentre i kommunen.

– Plejeboliger med et værelse er ikke tidssvarende, sagde han blandt andet.

Velfærdsteknologi

I forbindelse med ombygning vil ny teknologiske løsninger – til gavn for både personale og beboere – blive taget i brug som en slags forsøgsordning. Det er en af forklaringerne på, at ombygningen er så dyr.

Rådman Jette Skive (DF) oplyste på byrådsmødet, at ekstraudgifterne til teknologiske løsninger ikke vil påvirke huslejen for beboerne. Kommunen betaler, sagde hun.

Det var planen, at ombygningen skulle være klar til brug i juni måned næste år, men den ekstra behandling i byrådet kan forsinke projektet.

Forslaget om ombygning skal tilbage i byrådet, inden håndværkerne kan gå i gang med arbejdet.

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.