Ny daginstitution i Skødstrup i 2017

Aarhus Byråd vedtog onsdag aften at bygge en ny daginstitution i Skødstrup, der vil være klar til brug i 2017. Det sker for at kommune kan leve op til sin garanti om at alle børn skal have et pasningstilbud.

Daginstitutionen skal bygges på Tronkærgårdsvej 1, og det ventes, at den kommer til at koste 11,4 mio. kr.

Der bliver fire grupper i institutionen. Der er endnu ikke taget stilling til hvor mange af grupperne, der skal være til børnehavebørn og hvor mange af grupperne, der skal være til vuggestuebørn. I en vuggestuegruppe er der 12 børn, mens der er 20 børn i en børnehavegruppe.

Byrådet har vedtaget løbende at udbygge antallet af daginstitutioner med 28 børnegrupper i hele kommunen inden for de kommende år – i takt med at indbyggertallet vokser fra 320.000 i dag til 375.000 i 2030.

Største behov

Det er i samme forbindelse vedtaget at udbygningen skal ske de steder, hvor der vil være det største behov langt ud i fremtiden. Og her peges der altså nu på Løgten-Skødstrup området, hvor der bygges omkring 100 nye boliger om året i de kommende år.

Mange børn fra området passes i dag i Skæring og Egå, hvor børnetallet har været faldende de senere år.

Af indstillingen til byrådet fremgår det, at der i dag er 104 børn, der passes uden for Skødstrup-Løgten. Det svarer til 17 procent af alle børnene i lokalområdet, der her regnes som Skødstrup Skoles distrikt.

76 af de 104 passes i Skæring. Ud af de 104 er 51 i vuggestuealderen, mens der er 53 i børnehavealderen.

Det var kun byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V), der havde ordet i forbindelse med beslutningen.

– Det er stærkt tiltrængt med en ny daginstitution, sagde han blandt andet.