Lempeligere parkering for mindre erhvervsdrivende

Rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek (V). Foto: Aarhus Kommune
Rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek (V). Foto: Aarhus Kommune

Den nye erhvervsparkeringsordning bliver justeret. Nu vil det være muligt at købe et erhvervsparkeringskort til en virksomheds køretøjer på de såkaldte papegøjeplader (gul-hvid-plader) samt køretøjer på hvideplader. Det har byrådet netop sagt ja til.

I marts i år vedtog Aarhus Byråd indstillingen om den nye parkeringspolitik. I forlængelse heraf blev der indført ny administrativ praksis for erhvervelse af kort til de forskellige parkeringsordninger, herunder beboerparkering, erhvervskort m.v.

Det har efterfølgende vist sig, at erhvervsparkeringsordningen indebar nogle uhensigtsmæssigheder for især de mindre erhvervsdrivende. Denne type virksomheder benytter sig – i et vist omfang – af hvidplade biler i forbindelse med erhvervet.

Erhvervsparkering med hvide plader

For at kunne få et erhvervsparkeringskort har det indtil nu været et krav, at bilen skal have gule plader, og dette har fået en utilsigtet virkning over for flere virksomheder.

”Det har vist sig, at rigtig mange handlende og mindre erhvervsdrivende er blevet ramt af de nye regler,” rådmand Bünyamin Simsek.

“Vi har lyttet til kritikken og handlet hurtigt ved at justere reglerne. Nu kan de handlende med biler på hvideplader og papegøjeplader fokusere på fortsat at passe deres forretning,”

Fem kort per virksomhed

Erhvervsvirksomheder med adresse i et af beboerparkeringsområderne – undtagen beboerparkeringsområdet i City – kan nu erhverve op til fem erhvervsparkeringskort til biler, hvor virksomheden enten står som ejer eller bruger på køretøjets registreringsattest.

Da det er en erhvervsparkeringsordning begrænses kortet – af hensyn til beboerne i området – så det gælder i tidsrummet kl. 8-18 på hverdage og kl. 8-16 om lørdagen. Den nye ordning indføres som en 2-årig forsøgsperiode og vil blive evalueret medio 2015.

Kortene kan købes / bestilles via kommunens hjemmeside på følgende link: http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Parkering/Parkeringsmuligheder/Erhvervsparkering.aspx

Fakta:

* Kommunen har som en særlig service gennem nogle år givet de mindre erhvervs-
drivende særlige muligheder for at få p-kort. Den særlige p-politik kendes ikke i den form fra andre byer – f.eks. har de københavnske erhvervsdrivende aldrig haft samme mulighed.

* Den gamle ordning har været gældende i alle områder omfattet af beboerparkering – undtagen beboerparkeringsområdet i City. Ordningen gav ansatte hos tandlæger, advokater mv. mulighed for at få et p-kort. Med den nye ordning er de nu ligestillet med de ansatte i f.eks. Bruuns Galleri og på Strøget, som aldrig har haft mulighed for at få ubegrænset parkering.

* Erhvervsparkeringsordningen blev indført for at få den bedst mulige udnyttelse af de p-pladser, der nu engang er til rådighed med særlig hensyn til de erhvervsdrivende og beboerne i midtbyen. Blandt andet pga. stigningen i antallet af biler, har det været nødvendigt at justere ordningen.

* Overordnet er tidsbegrænset parkering indført for at få en ønsket adfærdsregulering– nemlig at skabe omsætning i trafikken/parkeringen og dermed udnytte parkeringspladserne på den bedst mulige måde. De indførte to-timers parkeringszoner (beboerparkeringsområderne) er båret af to centrale hensyn – nemlig modstand mod langtidsparkering (beboerne tilgodeses ved P-ordningen) samt hensynet til detailhandlen/erhvervslivet i et givent område. Den nye p-ordning forsøger at tage hensyn til, at kunder/besøgende til de handlende, advokater, tandlæger osv. har en chance for at finde en parkeringsplads i området. Dette vil være vanskeligt, hvis alle pladserne er optaget af langtidsparkering.