Forbrugerne valgte Henning Møller

Henning Møller -forbrugervalgt medlem af bestyrelsen i Aarhus fra genneralforsamlingen i 2014. Foto: Henning Møller
Henning Møller -forbrugervalgt medlem af bestyrelsen i Aarhus fra genneralforsamlingen i 2014. Foto: Henning Møller

Aarhus Vand har afholdt valg af et forbrugervalgt medlem til bestyrelsen. Henning Møller, Risskov, fik flest stemmer.

Henning Møller fik 116 stemmer, og han indtræder i Aarhus Vands bestyrelse ved første generalforsamling i 2014.

Per Reimann, Højbjerg, og Troels Haugstrup, Højbjerg,  fik de næsthøjeste antal stemmer og er valgt som suppleanter.

Stemmetal:

  • Henning Møller: 116
  • Per Reimann: 77
  • Troels Haugstrup: 44

Henning Møller er ingeniør, og han skriver i sin præsentation til valgdeltagerne, at han i 40 år har beskæftiget sig professionelt med vand.

Han har bl.a. medvirket ved etableringen af Egå Rensenanlæg, og har i tidens løb arbejdet for   Krüger, Samfundsteknik (Grontmij), Rambøll, MTHøjgaard og Rosenholm Kommune.

Derudover har han undervist på Ingeniørhøjskolen i Aarhus og er beskikket censor ved alle landets ingeniøruddannelser.

Revisionsfirmaet KPMG har foretaget stikprøvevis kontrol i forbindelse med valghandlingen.

Fristen for at indgive klage er derfor sat til torsdag den 14. november. Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klager.