Kommunen vil ekspropriere for at bygge tunnel under banen

Den røde streg viser den nye tunnel og sti, mens den grønne linie er den rute, som gående og cyklende må tage i dag - og kørestolsbrugere i fremtiden. Tegning: Aarhus Kommune.
Den røde streg viser den nye tunnel og sti, mens den grønne linie er den rute, som gående og cyklende må tage i dag – og kørestolsbrugere i fremtiden. Tegning: Aarhus Kommune.

SKØDSTRUP: Aarhus Kommune er klar til at ekspropriere jord på det grønne område ved Grenåbanen over for Skødstrup Skole for at kunne etablere en tunnel under banen og en stiforbindelse til Grenåvej. Det besluttede byrådet på det seneste møde.

Kommunen har forsøgt at købe jord til tunnelen og stien, men det har ikke været muligt at opnå enighed med ejerne om et salg.

Ejerne af området, hvor det siden 1981 har været planen at etablere en bypark, da en lokalplan fra dengang gjorde det til en mulighed, vil have ophævet den fredning, der er på stedet, så der kan bygges boliger, blev det oplyst i det materiale, der blev forelagt byrådsmedlemmerne.

Flere boliger på sydsiden

Det er etableringen af boligområdet på Løgten Østervej på den sydøstlige del af Grenaabanen, der gør det nødvendigt at etablere tunnelen, så man kan komme over på den anden side af banestrækning uden at skulle en stor omvej.

Desuden er der endnu flere boliger på vej i naboområdet ved byens byggemarked. Der er vedtaget en lokalplan for området, og salget er i gang.

Oprindeligt var det planlagt at bygge en bro over strækningen. Men en bro kommer også i karambolage med fredningsbestemmelserne på stedet, der blandt andet også sikrer beboerne på den nordvestlige side af Grenåvej en udsigt over Århus Bugt.

Nemmere til skolen

Den planlagte tunnel skal blandt andet betyde en nemmere adgang til Skødstrup Skole og lokalcentret, der godt nok planlægges flyttet inden for de kommende år. Der skal efter planen eksproprieres næsten 1100 kvadratmeter til tunnelen, og cirka 1.500 kvadratmeter til byggeplads, mens byggeriet står på. Den sidste del er kun en midlertidig ekspropriering.

Tunnelen bliver fire meter bred og næsten ni meter lang. Der skal være 1,6 meter fra tunnelens top til banestrækning, og det betyder, at det ikke bliver teknisk muligt at bygge en tunnel, som kørestolsbrugere kan benytte.

Stien føres frem til Grenåvej og kommer til at gå parallelt ved vejen hen til fodgængerovergangen ved Rosenbakken.

Kommunen har også undersøgt en alternativ mulighed for en bro over banen ved Violskrænten, men finder den ikke brugbar.

Skødstrup Lokalråd har sagt god for det nye projekt med tunnelen.

Tunnel klar inden februar

For at der skal kunne eksproprieres skal der først holde en åstedsforretning, hvor en taksationskommission skal medvirke for at kunne fastsætte prisen.

Det vides endnu ikke hvornår åstedsforretningen holdes, men kommunen regner efter de nuværende planer med, at tunnelen står klar i slutningen af januar.

Det fremgik af papirerne til byrådsmødet, at kommunen stadig ønsker en frivillig aftale med grundejerne.

Det var et næsten 100 procent enigt byråd, der støttede planen om en åstedsforretning. Kun Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige – tidligere Liberal Alliance – tilsluttede sig ikke forslag.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.