Kommunen støtter frivilligt social arbejde

Rådmand Dorthe Laustsen støttede friviligt socialt arbejde med ca. 470.000 kroner. Foto: Aarhus Kommune
Rådmand Dorthe Laustsen støttede friviligt socialt arbejde med ca. 470.000 kroner. Foto: Aarhus Kommune

”Det er en opmuntring til at fortsætte den helt uvurderlige indsats, som aarhusianerne lægger i det frivillige arbejde,” siger rådmand Dorthe Laustsen (SF). Hun har for kort tid siden uddelt anden runde af midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2013.

De våger over døende, holder suppeaftener for beboere og naboer i lokalområdet, de driver netværk for ensomme ældre mænd, de tager på besøg, laver udflugter, støtter pårørende og meget, meget mere. Aarhusianerne laver frivilligt arbejde som aldrig før.

Ifølge en opgørelse fra Sundhed og Omsorg anslår man, at aarhusianerne lægger omkring 25 millioner timer om året i frivilligt arbejde, og en meget stor del af de timer går til ældreområdet.

Frivilligt arbejde skal anerkendes

”De frivillige yder en uvurderlig indsats,” sagde rådmand Dorthe Laustsen (SF), i forbindelse med uddelingen af de penge, som Aarhus Kommune hvert år giver til det frivillige sociale arbejde.

“Det skal vi anerkende og understøtte. For det der foregår i foreningerne, på lokalcentrene og ude i de små lokalsamfund har betydning for os alle sammen. Det giver livsmod og nye venskaber, det forebygger ensomhed, og det skaber liv i lokalsamfundet. Så selvom det ikke er meget store beløb, hver især får tildelt, så er det en tak for den indsats, der gør en kæmpe forskel.”

Og det er et væld af forskellige indsatser og initiativer de tilsammen 2.1 mio. kroner fra årets  midler er gået til: Suppeaftener, spisevenner, netværk for seniorpårørende til psykiatriske patienter, weekendtur for senhjerneskadede, indsatser for frivillige på hospice Søholm, oprettelse af telefonkæde til tryghedskald, drejebænk til træværksted for mænd, dart og etablering af petanquebaner – både ude og inde. For bare at nævne nogle.

56 ansøgninger

Pengene uddeles hvert halve år og af de 56 ansøgninger, der kom i denne runde blev 42 imødekommet. Der blev uddelt beløb svarende til i alt 470.438 kroner i denne anden runde.

Derudover blev der afsat i alt 820.440 kroner i årlige faste bevillinger til blandt andet Røde Kors vågetjeneste, SINDs pårørenderådgivning for seniorer og Ældre Sagen i Aarhus.

Næste frist for ansøgninger til næste runde er den 1. marts 2014. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/frivillig.

To gange om året

Pengene til frivilligt socialt arbejde uddeles to gange om året. Der er ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september.

Støtten gives til foreninger, organisationer, klubber, brugerråd, beboer-pårørenderåd og andre som laver frivillige sociale aktiviteter indenfor social og handicapområdet.

Målgruppen for aktiviteterne er mennesker, der er fyldt 60 år, førtidspensionister og handicappede

(Redigeret pressemeddelelse fra Aarhus Kommune)