Forhøjet vandstand truer digerne ved Vejlby Fed

Aarhus Kommune holder øje med vandstanden i bugten i løbet af dagen. Foto: Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune holder øje med vandstanden i bugten i løbet af dagen. Foto: Aarhus Kommune.

Prognoser om forhøjet vandstand i indre danske farvande og specifikt for Aarhus Havn betyder, at Aarhus Brandvæsen nu udsender varsling om forhøjet vandstand til Digelaget Vejlby Fed. 

Digelaget modtager varslingen som et led i en fast varslingsaftale med brandvæsenet i Aarhus.
I første omgang betyder varslingen, at der køres seks paller med 30 tons sandsække ud til seks veje, der er udvalgt til formålet på forhånd.

 

Digelaget sørger selv for inspektion af diget og alle ansvarlige aktiveres af digelaget.

En meter over daglig vande

Aarhus Kommune følger sagen tæt hele natten.

De højeste vandstande kan forventes fra morgenstunden i morgen. Ifølge prognoserne pt. forventes vandstanden at være én meter over daglig vande fra kl. 6 i morgen tidlig.

Denne højere vandstand forventes at vare ved indtil natten til lørdag, hvilket er usædvanligt.

Ferskvandsfisk dør af saltvand

Oversvømmelser af denne karakter udløser almindeligvis fiskedød, fordi saltvand trænger op i åerne. Det forventes, at vandstandsstigningen i Århusbugten vil påvirke nedre del af Aarhus Å på strækningen mellem Brabrand Sø og Havnen.

Ved en kraftig saltvandspåvirkning af Aarhus Å vil langt de fleste fisk, som er knyttet til ferskvand, dø. Den forventede fiskedød kan se voldsom ud, men det er en del af den normale cyklus for stillestående vandløbstrækninger, der ligger tæt havet.

Det er sandsynligt, at kommende fiskedød vil kunne omfatte flere tusinde fisk af typen skalle, flire og brasen.

Borgere med bopæl i lavtliggende områder med risiko for oversvømmelse bør desuden tjekke kældre og overveje om værdifulde ting skal opbevares andetsteds, så længe varslingen om oversvømmelse opretholdes.

(Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune)