Fire kalve på græs midt i Lystrup

IMG_2593LYSTRUP: Lystrup har fået en ny lokal attraktion. Siden den ny kogræsserforening slap fire kalve af racen Dexter løs i det ene af de to indhegnede områder i Hovmarksparken om formiddagen 1. pinsedag, er masser af folk fra byen valfartet til området for at se dyrene.

Der var rigtig mange – voksne og børn – tilstede, da dyrene blev sluppet løs omkring kl. 10.00. De fire kalve løb og sprang rundt på området tættest på Sønderskovvej og virkede glade for at komme ud i friheden.

Foreningen, der hedder Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening, har 32 aktive medlemmer, der hver har tegnet sig for en ottendedel ko. Desuden har foreningen støttemedlemmer, der står på venteliste til at få en ko-andel næste år. Hver andel koster 1.500 kroner, men foreningen venter at en del af pengene går tilbage til andelshaverne .

Borgermøde

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har været med til at få foreningen stiftet. Der blev nedsat en gruppe, der forberedte dannelsen af foreningen, på et borgermøde om de ting, der foregår i Hovmarksparken i forbindelse med at Aarhus Vand har etableret en sø, der skal være med til at dæmme op for oversvømmelser, når der kommer meget regnvand – sådan som det f.eks. skete i august 2012.

Kogræsserforeningen blev officielt dannet i april – kort tid efter at arbejdsgruppen havde fået en dispensation fra Aarhus Kommune fra reglerne om, at der ikke må være dyrehold i byzone.

Inden dispensationen blev givet, havde kommunen gennemført en nabohøring hos de husejere, der bor tættest ved det etablerede indhegninger. Kommentarer førte til småjusteringer i projektet.

Forbigået

En del beboere følte sig forbigået i høringsfasen, fordi de ikke havde modtaget nogen høringsskrivelse fra kommunen. En del af dem frygter bl.a. flere fluer i området. Det er imidlertid blevet afvist, at der skulle blive et flueproblem, når der ikke er mere end fire køer.

Nogle udtrykte også bekymring for, hvad køerne vil betyde for muligheden for at gå tur med hunde i parken. Området er imidlertid opdelt i to områder, som de fire køer bliver flyttet imellem.

Så et af områderne vil altid være uden køer. Desuden vil man også kunne gå ind til køerne med hunde i snor. Dexter-køerne er blandt andet valgt, fordi det er en rolig race.

Udover at foreningens medlemmer får noget godt kød i fryseren, når køerne bliver slagtet, er formålet også, at køerne plejer græsarealerne i indhegningerne. De spiser simpelthen græsset – og gøder samtidig området med naturlig gødning.

Der er nu fire kogræsserforeninger i Aarhus Kommune, og en femte er under etablering i Brabrand.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.

Eller hvis du vil have besked om alle nyheder kan du tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Lystrup