Byrådet skal diskutere hastighedsgrænse på 40 km/t i Hjortshøj

HJORTSHØJ: Medlemmerne af Aarhus Byråd skal onsdag den 14. november diskutere om hastigheden gennem Hjortshøj skal sættes ned fra 50 km i timen til 40 km i timen.

Forslaget er stillet af SF og Alternativet, der begge har byrådsmedlemmer, der bor i Hjortshøj. Det er Thomas Medom (SF) og Liv Gro Jensen (ALT). Et af formålene er at skabe bedre trafikforhold og øge sikkerheden for børn på vej til og fra Virupskolen.

Men noget tyder på, at forslaget ikke bliver vedtaget – i første omgang.

Forslaget har senest været behandlet i byrådets tekniske udvalg, hvor et flertal af partierne ønsker af forslaget skal indgå i en økonomisk pulje på lige fod med forslag om nedsættelsen af hastigheden i andre omegnsbyer.

15 mio. kr. i 2020

Byrådet har tidligere afsat 15 mio. kroner til nedsættelse af hastigheden i byområder uden for midtbyen. Pengene er ifølge budgetaftalen bevilget i 2020 og 2021.

Pengene blev afsat efter, at der har været gode erfaringer med et forsøg i Mårslet, hvor hastigheden er sat ned, når bilerne kører gennem byen.

Der er allerede flere byområder, der har ønsket af få etableret zoner med lavere hastighed. Derfor mener teknik- og miljøforvaltningen, at man i Hjortshøj må vente og få behandlet en ansøgning sammen med andre byområder.

Det var byrådsmedlem Jan Christensen (SF) ikke helt tilfreds med, da byrådet sidst debatterede forslaget og sendte det til udvalgsbehandling. Han ville vide, hvor langt Trafik og Miljø er med opgaven med at forbedre trafikforholdene i kommunens mindre byer.

SF: Kom i gang
“Jeg synes, at man skal komme i gang,”  sagde han.
“For det kan ikke passe, at dem der tager initiativ og selv kommer på banen – hvor vi så har løftet det ind i byrådssalen – skal vente alt for
lang tid på, at den proces kommer videre.”
Han ytrede også ønske om at fremrykke forbruget af de bevilgede penge til 2019.
Det var rådmand Beyjamin Simsek (V) ikke afvisende over for.
“Men det ikke skal være ud fra, at der er nogle byrådsmedlemmer, som har særlig indsigt i et lokalområde, der skal være afgørende for, hvilket område, som vi prioritet,” sagde han.
“Vi skal bruge ressourcerne der, hvor vi er med til at skabe størst mulig trafiksikkerhed for pengene.”

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Hjortshøj på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.