Brandstationen flyttes til Lisbjerg

politiLYSTRUP: Brandstationen i Lystrup skal lukkes, og der skal i stedet for bygges en ny i Lisbjerg, foreslår Østjyllands Brandvæsen.

Den nye brandstation får døgnberedskab med fuldtidsansatte brandfolk i modsætning til i dag, hvor der kun er tilknyttet deltidsbrandmænd i Lystrup.

Årsagen til flytningen er, at der vokser nye beboelsesområder frem i Lisbjerg og ved Nye, som brandvæsenet ønsker at være tættere på for at være hurtigere fremme i forbindelse med brande.

“Vi skal have brandstationerne der, hvor der bor mange mennesker, og der hvor udviklingsområderne er”, siger direktør for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid, til DR Østjylland.

10 minutter

Brandvæsenet arbejder ud fra en målsætning om at være fremme inden 10 minutter, og fra Lystrup kan det blive svært at nå frem til den nordlige del af Aarhus inden for den tidsfrist – specielt når den nye letbane kommer, hvor jernbanebommene på Sønderskovvej i Lystrup  vil være nede i betragtelig længere tid i løbet af dagen, bl.a. fordi der kommer flere tog.

For borgerne i Lystrup kommer flytningen til at betyde, at det vil tage længere tid inden brandbilerne når frem, hvis der er brug for dem.

“Det kan på enkelte adresser betyde, at vi bliver et halvt til et helt minut længere om at nå frem. Men i Spørring og Lisbjerg-området bliver vi til gengæld op til syv minutter hurtigere«, siger direktør Lars Hviid til radiostationen.

Det er også meningen, at brandstationen på Trindsøvej ved Ringgaden skal flyttes længere sydpå – ud til Ringvej Syd – så det bliver hurtigere at komme til bl.a. Viby, Højbjerg og Tranbjerg.

Politisk behandlet til efteråret

Det er bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen med rådmand i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, i spidsen, der har udarbejdet planen, der ventes at blive politisk behandlet i byrådene på Samsø og i Skanderborg, Odder og Aarhus kommuner til efteråret.

Inden planen bliver politisk behandler bliver den sendt i offentlig høring i tre uger fra den 1. juni.

Derefter skønnes det, at der vil gå to år med inden planen er fuldt gennemført. Betingelsen er dog, at planen bliver vedtaget i alle fire byråd.

Du kan tilmelde dig aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.

Eller hvis du vil have besked om alle nyheder kan du tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.