Boligbyggeri overskred den kommunale bevilling

Foto: Google Street View

SKØDSTRUP: Det blev omkring 700.000 kr. dyrere at bygge 12 almennyttige bolig med tilhørende servicearealer på Tronkærgårdsvej i Skødstrup end planlagt, fremgår det af det byggeregnskab, som Aarhus Byråd godkendte onsdag den 7. februar.

Fordyrelsen skyldes blandt andet, at der blev fundet forurenet jord i forbindelse med byggeriet. Efterbehandlingen af jorden var ikke med i budgettet.

Desuden viste det sig, at tilslutningsafgifterne til el, vand og varme blev en del højere end beregnet, og der var også øgede udgifter til personsikkerhedsanlæg.

Tilbage i juni 2014 godkendte byrådet et budget for byggeriet på cirka 20,4 mio. kr., men det endelige byggeregnskab, som byrådet godkendte onsdag aften, viste altså en samlet pris 21,1 mio. kroner.

De 12 boliger har tilsammen en beboelsesareal på 772 kvadratmeter, mens der er bygget 220 kvadratmeter servicearealer.

Overskridelsen betyder, at Aarhus Kommune skal betale cirka 80.000 kroner ekstra til byggeriet. Kommunen betaler 10 procent af byggesummen.

Desuden får de 12 lejere en lille ekstraregning i form af en forhøjelse af deres indskud, der udgør to procent af byggesummen. Der bliver tale om cirka. 1.000 kroner per bolig.

De sidste penge hentes ved lån i en kreditforening – og medfører formentlig en stigning i huslejen.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.