Arkitema i finalen om nyt sejlsportscenter i Aarhus

ArkitemaDet aarhusianske arkitektfirma Arkitema er med i et af de fem teams, der skal give hver deres arkitektoniske bud på udformningen af det kommende Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Et nyt byggeri, der skal byde sejlende velkommen ved indsejlingen til lystbådehavnen for foden af Risskov.

Det kommende sejlsportscenter skal afspejle dansk sejlsport. Centret har nationale og regionale talent- og elitesejlere samt lokale ungdomssejlere som primære brugergrupper.

I centret får de optimale trænings- og konkurrencebetingelser. Derudover skal sejlsportscenteret danne ramme om såvel nationale som internationale regattaer og sejlsportsstævner.

Sejlsporten skal være mere synlig

Således vil sejlsportscentret blive en vigtig formidler af sejlsporten og gøre den mere synlig i borgernes bevidsthed.

Projektet har et samlet etageareal på ca. 3.450 m² på en 3.000 m² grund beliggende på den nordlige havnefront ved Aarhus Lystbådehavn.

På denne grund skal der opføres et bygningskompleks med to bådhaller, værksteder, omklædningsfaciliteter, administrations-, undervisnings- og mødefaciliteter, herunder VIP lokaliteter samt multifunktionelle lokaler for afholdelse af bl.a. skippermøder, stævnearrangementer, træningssamlinger incl. overnatning m.v.
Det er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, der har bevilget penge til arkitektkonkurrencen.