Andelsboligforening i Skødstrup tabte i Højesteret

SKØDSTRUP: Andelsboligforeningen Engskoven får ingen erstatning fra Jyske Bank i forbindelse med optagelsen af et såkaldt swap-lån, som har kosten foreningen mange penge. Det afgjorde Højesteret i en dom afsagt tirsdag middag.

Andelsboligforeningen havde ellers tidligere fået medhold ved Pengeinstitutankenævnet og Viborg Byret i, at den ikke havde fået ordentlig rådgivning fra Jyske Bank i forbindelse med lånene, der blev optaget før finanskrisen. Rådgivningen var så dårlig, at begge instanser mente, at Jyske Bank skulle betale erstatning.

Da sagen blev behandlet i Vestre Landsret – efter Jyske Bank havde anket de tidligere afgørelser – var retten enig i, at rådgivningen havde været for dårlig, men landsretten mente ikke, at Jyske Bank har erstatningspligt, fordi dommerne vurderer, at andelsboligforeningen havde været for passiv.

Både Vestre Landsret og Højesteret afviste desuden at erklære swap-aftalen for ugyldig.

Efter landsretsdommen fik andelsboligforeningen Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe den for Højesteret, fordi dommen har principiel karakter. Højesteret havde også forhøjet antallet af dommere fra fem til syv, fordi sagen er vigtig og kan danne præcedens i forhold til en række tilsvarende sager.

Lånet stammer tilbage fra 2006-2007. Der er tale om et realkreditlån, hvor der blev tilknyttet en såkaldt swap-aftale.

ifølge Andelsboligernes Fællesrepræsentation (ABF) har cirka 1.000 af landets 10.000 andelsforeninger, dyre swap-aftaler med en forskellige pengeinstitutter.

Andelsboligforeningen Engskoven styrer nu mod en konkurs, som Jyske Bank ventes at tage initiativ til.

En talsmand for andelsboligforeningen Lund Poulsen siger til berlingske.dk, at foreningens medlemmer fortsætter med at betale den husleje, som de har gjort de seneste to år.

“Det er sådan, at vi skylder jyske bank 2,5 millioner kroner i ubetalte ydelser, og til nytår er det oppe på 3,8 millioner kroner,” siger Lund Poulsen til hjemmesiden.

“Banken vil formentlig kræve dem indbetalt, og når vi ikke indbetaler dem, så vil de formentlig stævne os og få os erklæret konkurs.”

Engskoven består af 22 boliger, der tilsammen har en negativ egenkapital på 19 mio. kroner. Boligerne vurderes til at være usælgelige.

Opdateres