Aarhus Kommune udvalgt som bredde-idrætskommune

Aarhus Kommune bliver breddeidrætskommune frem til 2016.
Aarhus Kommune bliver breddeidrætskommune frem til 2016.

Kulturminister Marianne Jelved og Nordea-fonden har udvalgt Aarhus Kommune og seks andre  kommuner til breddeidrætskommuner. Kommunerne er udpeget blandt 36 kommuner, som alle havde søgt om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014 – 2016 under breddeidrætsinitiativet ”Idræt for alle”.

De syv kommuner deler den pulje på i alt 20 mio. kr., som Kulturministeriet og Nordea-fonden har udbudt til formålet.

Kommunerne yder en betydelig medfinansiering og vil i de kommende tre år sætte en lang række spændende initiativer i gang, der skal fremme breddeidrætten i Danmark.

De udvalgte breddeidrætskommuner er – udover Aarhus – Gribskov, Høje Taastrup, Mariager Fjord, Roskilde, Thisted og Aabenraa.

Idræt giver indhold

Alle bør have mulighed for at dyrke idræt, da idræt giver indhold i vores hverdag og bidrager til sammenholdet i lokalsamfundet,” siger kulturminister Marianne Jelved.

“De udvalgte kommuner har udviklet projekter, der løfter lokale udfordringer for mange forskellige målgrupper – herunder børn med særlige behov. Jeg vil se frem til at følge de idérige projekter, og håber på sigt, at landets andre kommuner kan hente inspiration til aktiviteter, der kan skabe endnu mere bevægelse lokalt.”

Nordea-fonden glæder sig til at følge de syv kommuners arbejde med at sætte idræt endnu højere på dagsordenen.

“Det giver forhåbentlig  endnu flere lyst til og mulighed for at være fysisk aktive på en måde, der passer dem,” siger direktør i Noredea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

“Det er ikke bare sundt. Det giver også gode liv. Og gode liv er, hvad Nordea-fonden støtter.”

Følgegruppe

Valget af de syv breddeidrætskommuner er truffet på baggrund af bl.a. indstilling fra en faglig følgegruppe bestående af direktør Torben Frölich, Lokale- Anlægsfonden, professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet, og Else Trangbæk, professor emeritus på Københavns Universitet.

(Redigeret pressemeddelelse fra Kulturministeriet)