40 km i timen på Nørrebrogade

Foto: Midttrafik
Foto: Midttrafik

Aarhus Vand og AffaldVarme Aarhus gennemfører i øjeblikket ledningsarbejde på Nørrebrogade, der har stor indvirkning på den daglige trafik på den stærkt trafikerede vej. Det betyder bl.a. at hastighedsgrænsen for trafikanterne sættes ned til 40 kilometer i timen.

Arbejdet går ud på at gøre klar til letbanen, der skal køre midt i vejbanen på Nørrebrogade , når banen bliver taget i brug i 2017.

Ledningsarbejdet foregår i vejkrydset ved Nørre Boulevard og Vennelyst Boulevard i et 10 m bredt og 4 m dybt hul. Frem til den 9. februar kl. 20 vil der være ændrede trafikforhold i vejkrydset, fordi kørebanerne snævres ind og forlægges som følge af det brede hul.

40 km frem til marts

Hastighedsgrænsen på 40 kilometer i timen gælder frem til slutningen af februar. Det sker fordi vejbanerne indsnævres – idet der vil dog stadig være to kørebaner i hver retning.

Derudover bliver der forbud mod at svinge til højre og venstre i krydset for kørende fra Nørrebrogade i nordlig retning. Desuden bliver de buslinjer, der kører på Nørre Boulevard, omlagt.

Lastbiler til og fra Østhavnen kan i perioden med fordel benytte Marselis Boulevard, foreslår Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

(Omskrevet pressemeddelelse fra Trafik og Veje, Aarhus Kommune)