300 nye boliger ved Kongsvang Station

Et område med omkring 200 ejerlejligheder ved Kongsvang Station kan om et par år komme til at se nogenlunde sådan ud. Tegning: Aarhus Kommune.

AARHUS: Magistraten i Aarhus Kommune har mandag den 7. maj foreløbig godkendt en lokalplan for et erhvervsområde tæt på Kongsvang Station, der giver mulighed for at bygge omkring 300 nye boliger med adresse på Bjørnholms Allé.

Hvis planen gennemføres kan der bygges cirka 108 ungdomsboliger og omkring 200 ejerlejligheder. Boligerne kommer til at ligge tæt på letbanens stoppested – når den engang kommer til at køre. Desuden ligger Viby Varmecentral på den anden side af gaden.

Der vil i forbindelse med byggeriet blive indført hastighedsdæmpning på Børnholms Allé, fremgår det af en pressemeddelelse, som kommunen har udsendt.

Lokalplanområdet adskilles geografisk af en erhvervsbygning, der ikke indgår i planerne. Området syd for bygningen – tæt på Skanderborgvej – bliver til ungdomsboliger. På området har der tidligere været et gasværk.

Det bliver boligforeningen Østjysk Bolig, der skal stå for byggeriet af ungdomsboligerne. På den lukkede del af magistratsmødet var der et punkt om salg af området til ungdomsboliger, der i dag ejes af kommunen.

Det er beregnet, at der kan bygges omkring 108 ungdomsboliger på den gamle gasværksgrund. Tegning: Aarhus Kommune.

Ejerlejlighederne bygges på den nordlige del af området. Her er der vurderingen, at der kan bygges cirka 60 familieboliger og cirka 140 mindre boliger.

Ejeren af den del af lokalplanen, hvor der skal bygges ejerlejligheder – ER Invest – har indgået en aftale med kommunen om, at ejeren betaler et nyt fortov, ombygningen af lyskrydset Skanderborgvej, Bygholm Allé og Øster Allé så kravene til tilgængelighed overholdes, samt skilte der viser vej til Kongsvang Station.

Området ligger i Vestergårdsskolens distrikt.

Sammen med lokalplanen skal der også vedtages et tillæg til den eksisterende kommuneplan, der kun giver mulighed for at bygge i tre etager i området. Tillægget skal bl.a. sige god for byggeri i fem etager.

Der lægges op til at ungdomsboligerne bygges i fire etager, mens ejerlejlighederne bygges varieret mellem to og fem etager. Nogle af bygningerne er planlagt med tagterrasser.

“Lokalplanen sikrer, at vi nu får en ubrugt grund bebygget med ungdomsboliger,” siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i den kommunale pressemeddelelse.

“Samtidig skal vi sikre os, at der er den nødvendige kapacitet i trafikken til at betjene de nye og eksisterende borgere i Kongsvang.”

Nu skal byrådet behandle lokalplanen, og det ventes, at lokalplanen kommer i de otte ugers obligatoriske høring i sommerperioden. På rådhuset overvejes det lige nu om der skal indkaldes til et beboermøde om lokalplanens virkninger på lokalområdet.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Aarhus