20 rækkehuse ved Engskovvej i Skødstrup

Ny lokalplan giver mulighed for at bygge cirka 20 rækkehuse på arealet afmærket af den røde streg. Foto: Aarhus Kommune.

AARHUS: Byrådet har sendt en lokalplan i offentlig høring, som giver mulighed for at bygge cirka 20 rækkehuse på et næsten 5.900 kvadratmeter stort område ved Engskovvej.

Der er en privat bygherre, der ønsker at bygge boligerne på området, og selv om området i en tidligere vedtaget lokalplan for stedet er beregnet til offentlige formål, er politikerne nu gået med til at ændre områdets status til et boligområde.

Rækkehusene kan bygges i to etager – dog højst otte meter høje. Bebyggelsesprocenten på arealet må højst være 40 procent. Hver enkelt boligs grund skal være mindst 150 kvadratmeter.

Området ligger i et bakket område ned mod Djurslandmotorvejen i den østlige del af byen.

Indkørsel fra Engskovvej

De 6 boliger, der ligger direkte ud til Engskovvej, får indkørsel til boligen via Engskovvej, mens der etableres en vej og en vendeplads i lokalplanens området til de øvrige boliger.

Lokalplanen har været i en forberedende høring, hvor der kom fem kommentarer til forslaget.

En af kommentarerne har betydet, at lokalplanområdet føres tilbage til de oprindelige niveau. Det betyder at der skal fjernes en del jord, der i dag danner en skrænt ud mod Engskovvej.

En anden kommentar betyder, at der skal være et beplantningsbælte på mindst tre meter over mod et rekreativt område, hvor der blandt løber en bæk.

Der blev også i et par af høringssvarene udtrykt betænkelighed ved øget trafik på Engskovvej – specielt fordi det i dag i myldretiden i forvejen kan være svært at komme ud på Grenåvej fra Englystvej i morgentrafikken.

I kommentarerne til høringssvarerne skriver Center for Byudvikling og Mobilitet, at man gerne vil arbejde videre med forslag til hvordan udkørslen til Grenåvej kan forbedres, men at det ikke har noget direkte at gøre med lokalplanen.

Lokalrådet siger OK

Skødstrup Lokalråd sagde i et høringssvar god for projektet, men minder også kommunen om, at flere boliger for børnefamilier øger presset på institutionerne i Skødstrup. På et tidspunkt har det nemlig været på tale at bygge en institution i lokalplanområdet.

Lokalplanen har nummer 1050, og fordi områdets status skal ændres, er der også fremlagt et tillæg til nr. 97 til kommuneplanen fra 2013.

Da der tidligere er gjort væsentlig arkæologiske fund i området, anbefaler Moesgård museum, at der laves en såkaldt for-arkæologisk undersøgelse, inden byggeriet sættes i gang.

Fraråder sprøjtemidler

Af forslaget til lokalplan fremgår det også, at der er væsentlig grundvandsinteresser i området. Derfor anbefales det, at der ikke bruges sprøjtemidler i lokalplanområdet, da grundvandet ellers kan være truet.

Højst 55 procent af området må befæstes – det vil sige dækkes af bygninger, fliser eller asfalt – så regnvand kan ledes væk fra området via et opsamlingsbassin og videre til Skødstrup Bæk. Ellers skal der laves foranstaltninger, så regnvand gemmes på lokalplanens område til titfælde af voldsomt regnvejr.

Kloakvand renses på Egå Rensningsanlæg.

Høringen afsluttes den 10. maj, og efter den foreløbige plan skal lokalplanen til endelig behandling i byrådet den 16. august, hvorefter den straks bliver gældende.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.