Trafiksikkerheden bliver bedre i t-kryds

LYSTRUP: Mandskab fra Aarhus Kommunes entreprenørafdeling er gået i gang med den længe ventede sikkerhedsforbedring af trafikforholdene for specielt de bløde trafikanter ved udkørsel fra Hovmarken til Sønderskovvej.

Projektet betyder, at cykelstien på Hovmarken bliver forlænget direkte ud mod Sønderskovvej. På den vestlige side af Sønderskovvej etableres der også en lille stump cykelsti ned til indkørslen til boligblokkene

Tidligere skulle cyklister fra cykelstien på Hovmarken kort før Sønderskovvej dreje til venstre nogle få meter og ud på den bil-trafikerede Hovmarken for at krydse Sønderskovvej.

Det har givet anledning til nogle farlige situationer for både cyklister og bilister. Der har de seneste år været en del uheld på stedet, hvor det især er gået ud over bløde trafikkanter.

Ændringen betyder også, at det gamle cykelstativ ved busholdepladsen er blevet fjernet. Der kommer et splinternyt cykelstativ og nye fliser nogle få meter længere op mod Lystrup Centervej.

Fremover bliver busholdepladsen også flyttet nogle meter for at gøre plads til den nye cykelsti.

“Vi regner med at være færdig med projektet i løbet af et par uger,” fortæller projektleder ved Drift og Anlæg ved Aarhus Kommune Per Kjæsgaard til Aarhusidag.dk onsdag den 13. maj.

“Vi kan ikke præcist sige, hvornår arbejdet er færdigt. Det er vores egne folk, der udfører projektet, og de kan blive nødt til at lade arbejdet ligge stille, hvis der et andet sted opstår hasteopgaver.”

Arbejdet har ikke være i udbud, fordi det er et mindre projekt, som kommunens entreprenørafdeling derfor selv kan lave. Der er bevilget 450.000 kroner til projektet.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.