To nye svingbaner fra ringgaden til Jyllands Allé

AARHUS: Aarhus Kommune er begyndt på arbejdet med at etablere to selvstændige svingbaner – en fra hver vejretning – fra Søndre Ringade ind på Jyllands Allé. Målsætningen er at undgå trafikpropper i specielt myldretidstrafikken.

Byggearbejdet ventes at være overstået i slutningen af november. Frem til afslutningen vil vejarbejdet give gener for trafikken, men derefter vurderer kommunen, at der bliver tale om klare forbedringer på stedet for bilisterne.

Der etableres en ekstra vejbane med mulighed for højresving for trafikken fra Harald jensens Plads, mens der etableres en ekstra vejbane med mulighed for at svinge til Venstre, hvis man kører i retning mod Harald Jensens Plads.

Ændringerne betyder også, at udkørslen til Søndre Ringgade fra Chr. Værums Gade lidt længere mod syd bliver lukket permanent. Samme sted bliver buslommerne gjort færdige. Det arbejde forventes gennemført uden gener for den daglige biltrafik.

Projektet er en del af byrådets beslutning om at få trafikken på ringgade til at glide bedre i myldretiden. Der er afsat et samlet beløb på 77 mio. kroner til forbedringerne, som også omfatter den ændringer at tilkørselsforholdene til Marselis Boulevard, som er gennemført ved Joh. Baunes Plads og vejreguleringen ved Filtenborgs Plads.

Projektet ved Jyllands Allé betyder, at arbejdet på hele Søndre Ringgade er overstået, og derfor skal byrådet næste år skal tage stilling til, hvordan der skal ske tilsvarende forbedringer på Vestre Ringgade på strækningen nord for Silkeborgvej.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Trafik