To aarhusianere nye partnere i Arkitema

Niels Christoffersen - ny partner i Arkitema.
Niels Christoffersen – ny partner i Arkitema.

Med fire nye partnere konsoliderer Arkitema sin fremtid og sin skandinaviske satsning. I Aarhus er det de to associerede partnere  Niels Christoffersen (f. 1966) og Glenn Elmbæk (f. 1975), der fra 1. januar 2014 bliver fuldgyldige partnere i arkitektfirma.

Derudover bliver Dorthe Keis (f. 1968) fra afdelingen i København og den kreative leder hos Arkitema i Stockholm, Ola Göransson (f. 1966) fuldgyldig partnere. Det sidste er for at styrke firmaets position på det svenske marked.

De fire nye partnere indgår på lige fod med de nuværende partnere.

Alle partnere er lige

“Vi tror på lighed i partnerkredsen, fordi alle partnere således trækker i samme retning for fællesskabet og ikke for den enkeltes forretningsområde,” udtaler partner og adm. direktør Peter Hartmann Berg.

“Det sikrer et samlet fokus på de langsigtede fælles visioner snarere end på kortsigtede, lokale mål. Ligheden betyder samtidig, at vi kan styre vores salg og vores ressourcer optimalt inden for de tre skandinaviske lande, hvor vi har vores primære marked: Danmark, Norge og Sverige”.

Glen Elmbæk - ny partner i Arkitema.
Glen Elmbæk – ny partner i Arkitema.

Arkitemas partnere har siden de oprindelige ejere startede tegnestuen i 1969 haft samme vilkår i forhold til løn og stemmeret. Og således fortsætter det, alle partnerne har samme ejerandel og vilkår hvad enten de er forretningsområdechefer eller administrerende direktør.

12 ejere af arkitektfirmaet

Det hidtidige ejere af Arkitema er arkitekterne MAA Bendt Almvig, Jørgen Bach, Wilhelm Berner-Nielsen, Thomas Carstens, Per Fischer, Kim Risager, Poul Schülein samt adm. direktør Peter Hartmann Berg.

Året starter samtidig med, at Arkitemas datterselskab i Stockholm Arkitema DOT fra 1. januar 2014 skifter navn til Arkitema. Hermed består Arkitema-koncernen af i alt fire kontorer i henholdsvis Aarhus, København, Stockholm og Oslo.