Terma fik overskud på 53,9 mio. kroner

Terma i Lystrup fik et større overskud i det seneste regnskabsår, der sluttede den 28. februar. Foto: Terma.
Terma i Lystrup fik et overskud på 53,9 mio. kroner i det  regnskabsår, der sluttede den 28. februar. Foto: Terma.

Det går godt for elektronikvirksomheden Terma, der har hovedkvarter i Lystrup. Trods hård konkurrence fra store internationale elektronikvirksomheder forøgede virksomheden sit overskud i det seneste regnskabsår, der sluttede med udgangen af februar.

Virksomheden har afleveret et regnskab til til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvor det sorte tal på bundlinjen er 53,9 mio. kroner før skat. Det forrige regnskab viste et overskud på 43,2 mio. kroner før skat.

Og så ser der også ud til at gå godt i fremtiden. Virksomheden har nemlig ordre for 2,5 mia. kroner liggende ved regnskabsårets afslutning – hovedsagelig i forbindelse med produktion af delelementer til nye F-35 jagerfly. Det betyder, at kommende ordre er væsentlig højere end det seneste regnskabsårs omsætning, der var på 1,1 mia. kroner.

Investering i Grenaa

Der er blandt andet investeret 150. mio. kroner i virksomhedens afdeling i Grenaa, der i en lang årrække – også før virksomheden blev opkøbt af Terma – har stået for produktion af dele til jagerfly.

Virksomhedens aktiviteter er også positive for den danske betalingsbalance. 90 procent af ordrene går til udlandet.

To trediedele af omsætningen er ordre til militæret, mens resten er civile kontrakter.

Der er i alt 1065 ansatte i virksomheden. Det er et lille fald i forhold til året før. Det skyldes bl.a., at specielt virksomhedens salgsafdeling har været igennem en sparerunde.

Mindre selskabsskat

Af regnskabet fremgår det også, at virksomhedens selskabsskat til samfundet har været beskedent i regnskabsåret. Det er kun blev til 700.000 kroner mod 13,7 mio. kroner året før.

Virksomhedens direktør Jens Maaløe betegner regnskabet som tilfredsstillende – specielt i lyset af den hårde internationale konkurrence. Til gengæld mener han, at virksomheden er godt rustet til fremtiden.