Skødstrup Skole har fået ny leder

Skødstrup Skoles logo på skolens hjemmeside.

 

 

SKØDSTRUP: Skødstrup Skole får mandag den 18. marts om morgenen ny skoleleder, fremgår det af en meddelelse, som forvaltningschef hos Børn og Unge Helle Bach Lauridsen via skoleintra har sendt til forældre med børn på skolen.

Ny skoleleder bliver den 42-årige Henrik Kallestrup, der forlader sin stilling som skoleleder på Viby Skole for at sætte sig for bordenden i Skødstrup. Han er konstitueret indtil årets udgang.

Beslutningen er taget af direktør for Børn og Unge Martin Østergaard, der har vurderet, at der er nødvendigt med en ny leder for at få samarbejdet på skolen til at fungere.

Henrik Kallestrup har 12 års ledelseserfaring, og han har været leder på Viby Skole siden 2015.

Beslutningen om udskiftningen af skolelederen på Skødstrup Skole er sket efter at børne- og ungeforvaltningen har levet en redegørelse til byrådet om situationen på skolen.

Redegørelsen blev bestilt af Venstre og socialdemokratiet efter at fem forældrevalgte medlemmer forlod skolebestyrelsen i februar måned i protest mod skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen.

Forældretilfredsheden med skolen er faldet de seneste år, fremgår det af redegørelsen, og i 2017 havde Skødstrup Skole den laveste forældretilfredshed af alle kommunens skoler. Dertil kommer, at børnenes trivsel er faldet, mens den på kommunens andre skoler er steget.

Trivselsmålinger hos lærerne er også for nedadgående, og der var i 2018 et sygefravær på 18,49 dage i gennemsnit. Det er næsten 50 procent højere end gennemsnittet på alle kommunens skoler.

Kommunen vil nu tilrettelægge en proces med henblik på at finde en ny skoleleder. Det vil ske i samarbejde med skolebestyrelsen.

Det vides lige nu ikke, om Henrik kallestrup samtidig skal fungere som leder på Viby Skole samtidig med at han er leder på Skødstrup Skole.

Den nu forhenværende leder på Skødstrup Skole, Mikkel Kruuse-Andersen, blev ansat på Skæring Skole i 2014 efter at skolens daværende leder Anne Littauer i sommeren 2014 blev bedt om at overtage ledelsen på Risskov Skole, hvor en skoleleder var blevet afskediget.

Mikkel Kruuse-Andersen er blevet fritstillet fra sin stilling, og der bliver ifølge JP Aarhus igangsat en personalesag, hvor det blandt andet skal besluttes, om han fortsat skal være ansat ved skolevæsenet i Aarhus Kommune.

Du kan tilmelde dig Aarhus I Dag Skødstrup på Facebook her.

Og du kan tilmelde dig Aarhus I Dag på Facebook her.