Skødstrup: Flere boliger i Løgten

Hjelmager-LøgtenAarhus Kommune forbereder at sende en ny lokalplan med muligheden for at bygge 70 nye boliger i Løgten i offentlig høring om kort tid.

Boligerne skal ligge syd for Hjelmagervej, øst for Grenaabanen og lige op ad Studstrup Bæk. Nærmeste nabo bliver Carlsen Byggecenter, og fra arealet er der udsigt ud over Aarhusbugten og Djurslandmotorvejen..

Magistraten i kommunen har sagt god for lokalplanen, der har nummer 1023. Inden lokalplanen kan sendes i høring skal den igennem en behandling i byrådet. Det sker formentlig på det første byrådsmøde i 2016.

Det er en privat bygherrer, der vil stå bag ønsket om en lokalplan med mulighed for at udstykke bygggegrunde på det cirka 11 hektar store areal. En del af området ligger i dag i landzone, og hvis lokalplanen bliver gennemført, som den er skitseret, vil hele området blive til byzone.

Overholder kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, skriver Magistraten for Teknik og Miljø i papirerne, der nu bliver politisk behandlet. Dog er det nødvendigt samtidig med behandlingen af lokalplanen at lave et tillæg til kommuneplanen, hvor et tilgrænset området bliver overført til et erhvervsområde.

Lokalplanområdet grænser op til Studstrup Bæk, og planen betyder, at der ikke må bygges tættere end ti meter på bækken, ligesom beplantningen ved bækken skal bevares.

Der må ikke bygges højere end i to etager og over 8,5 meter højt. Bebyggelsesprocenten må højst være 30.

Der skal bygges et spildevandsbassin tæt på lokalplanens område, ligesom reglerne i kommunens klimatilpasningsplan skal overholdes, så der ikke sker oversvømmelser hvis der kommer megen regn.

Drikkevandsområde

Der er drikkevand i området, men de forsyninger er ikke truet, da vand fra veje og stier ledes væk til et regnvandsbassin.

Skødstrup Fællesråd er orienteret om at lokalplanen sendes i høring.

Forslaget til lokalplan kan læses her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Skødstrup på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.