Ny forsvarsaftale fastholder antallet af arbejdspladser

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) Foto: Aarhus Kommune.
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) Foto: Aarhus Kommune.

Den ny forsvarsaftale, der er indgået forlig om i folketinget, betyder som ventet, at Søværnets Operative Kommando (SOK) flyttes fra Aarhus. Til gengæld rykker tre nye funktioner med sundhedstjenesten i spidsen til byen, så antallet af militære arbejdspladser i Aarhus fastholdes. Borgmester Jacob Bundsgaard er som helhed glad for aftalen.

Den nye forsvarsaftale som alle folketingets partier undtagen Enhedslisten indgik forleden, betyder helt som ventet, at Søværnets Operative Kommando (SOK) flytter fra Aarhus til Karup.

Til gengæld betyder aftalen også, at tre helt nye funktioner med Sundhedstjenesten i spidsen flytter til Aarhus, så antallet af militære arbejdspladser i byen fastholdes efter aftalen.

I Aarhus modtages aftalen med tilfredshed af borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Det har længe ligget i kortene, at SOK skulle flytte til Karup, så derfor er jeg glad for, at man i forligskredsen med forsvarsministeren i spidsen har haft øje for, at Aarhus stadig skal være et omdrejningspunkt for dele af forsvaret”, lyder det fra Jacob Bundsgaard.

”Vi ville naturligvis gerne have beholdt SOK i byen, men det var realistisk set ikke en mulighed. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu får hele tre funktioner, der flytter til Aarhus i stedet. Vi bevarer antallet af arbejdspladser og ikke mindst forsvarets sundhedstjeneste kommer til at gå rigtig godt i spænd med det stærke forskningsmiljø, som vi har på sundhedsområdet i Aarhus.”

(Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune)