Lystrupvej skal udbygges til fire spor

P6110335.jpgAarhus Kommune forbereder en udbygning af Lystrupvej til fire spor fra rundkørslen ved Djurslandmotorvejen og til Viengevej. Det fremgår af Redegørelse for trafik og Infrastruktur, der blev behandlet i byrådet i juni.

Det er endnu ikke fastsat, hvornår det skal sket. Projektet er ikke med i det budgetforlig, der blev indgået for et par uger siden – så det bliver ikke i 2015.

Udvidelsen er heller ikke med i investeringsoversigten frem til 2018, men her er det tidligere set, at nye projektet kommer med, når budgetterne skal forhandles for de pågældende år.

Vejfond

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2015 vedtaget at oprette en vejfond, hvor der indgår mindst et beløb på 50 mio. kr. om året. Fonden kommer senere til behandling i byrådet, men man har i budgetforliget besluttet, at Viborgvej og Ringgaden skal udvides som nogle af de første projekter.

Det foreløbige overslag over prisen for at udvide Lystrupvej på strækningen viser, at projektet vil koste 90 mio. kr.

Det vil koste 62 mio. kr. at udvide vejen, mens det vil koste 28 mio. kr. at ombygge rundkørslen ved Viengevej.

I redegørelsen forklares det, at årsagen til udvidelse er, at trafikken på strækningen i dag er meget langsom i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen.