Lystrup: Regnvand skal bruges i lokalmiljøet

Projektchef Tommy Thuesen står i spidsen for arbejdet med flere af de små klimatilpasningsprojekter. Foto: Frank Helbo
Projektchef Tommy Thuesen står i spidsen for arbejdet med flere af de små klimatilpasningsprojekter. Foto: Frank Helbo

Aarhus Vand og Aarhus Kommune gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt med Vam A/S fra Vester Alling som entreprenør, der skal give erfaringer med ændringer i landskabet i aarhusforstaden Lystrup for at kunne klare vandmængderne fra fremtidens regnvejr, skriver Byggeteknik.dk.

Projektchef Tommy Thuesen ved rigtig meget om kloakrør og spildevand.

Han har arbejdet med kloakering og byggemodning i entreprenørvirksomheden Vam A/S fra Vester Alling ved Auning i 28 år – i starten som maskinfører men de seneste fem år som projektchef.

Men nu har han fået nogle udfordringer, som ikke kun handler om at grave rør ned. Nu skal der laves løsninger, så regnvandet ikke bliver gemt i rør under jorden, men bruges aktivt i nærmiljøet.

Sammen med Aarhus Kommune og kommunens vandforsyningsselskab Aarhus Vand arbejdes der i øjeblikket på et pilotprojekt, hvor der i Aarhusforstaden Lystrup skal gennemføres 12-14 små projekter forskellige steder i byen, der samlet skal sikre byen mod igen at opleve en oversvømmelse som følge af et skybrud – sådan som det skete i august i 2012.

Bedre rensning og god naturværdi

– Hvis man skulle til at dimensionere kloaksystemet, så det kunne opsamle alt regnvandet ved en sådan begivenhed, som den der fandt sted i 2012, ville de koste rigtig mange penge, siger han.

– Derfor er det bedre at beholde vandet i lokalmiljøet, så det langsomt kan sive ned. Det giver også en bedre rensning, og så giver det en god naturværdi for borgerne i lokalområdet.

Et af de projekter, som entreprenørmaskinerne arbejder med i øjeblikket, er lige syd for Lystrup Skole, hvor der er lavet en udgravning til en sø på et stort græsareal. Søen bliver permanent, og den vil kunne opsamle store regnmængder. Desuden bliver der etableret en række mindre sammenhængende bassiner, hvor vandet også kan risle, hvis bare der kommer en almindelig regnbyge.

Lystrupvej flyttes

I august 2012 var en lige og gennemgående vej en medvirkende årsag til de store oversvømmelser. Lystrup ligger på en bakke, og vandet løb med stor hjælp fra vejen ned i det laveste område i byen, fordi kloaksystemet var overbelastet. Det var blandt andet her, at der var mange huse, der blev oversvømmet.

Dele af vejen flyttes nu ind på et stort græsareal – også af hensyn til trafiksikkerheden, fordi der bliver kørt rigtig stærkt på vejen, som ligger tæt ved Lystrup Skole – og de små opsamlingsbassiner bygges der, hvor vejen er i dag.

Læs hele artiklen her