Lystrup-Elev indsamlede 28.000 kr. til de fattigste kvinder

lystrupkirkeFrivillige i Lystrup og Elev skaffede 28.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp, da der i sidste weekend var sogneindsamling til organisationen. Foto: Lystrup Kirke.

Der blev indsamlet 21.000 kr. i Lystrup Sogn, der er langt det største af de to sogne målt i antallet af indbyggere. I Elev blev der indsamlet 7.000 kr.

“Det er en samlet tilbagegang på cirka 2.500 kr. i forhold til sidste år,”, fortæller Benny  Vingborg, der koordinerede indsamlingen i de to sogne på vegne af meninghedsrådene.

Der var 25 frivillige indsamlere i Lystrup sogn, mens ni havde tilmeldt sig i Elev Sogn.

På landsplan blev der indsamlet 14 mio. kr., der er øremærket til støtte for kvinderne i verdens fattigste lande. Indsamlingsdagen faldt i år på den 8. marts, der er kvindernes internationale kampdag.

De gode vejr på indsamlingsdagen betød, at en del danskere ikke var hjemme, da indsamlerne bankede på. De fik derfor et girokort i postkassen, som de kan bruge.