Lystrup: Lokalplan for plastikfabrikken vedtages onsdag

Et udsnit af forsiden på den plan, der sendes i offentlig høring, når byrådet har sagt god for det.
Et udsnit af forsiden på den plan, der nu er klar til endelig vedtagelse efter en offentlig høring på otte uger.

Aarhus Byråds 31 medlemmer skal onsdag tage endelig stilling til det lokalplanforslag for området ved den tidligere plastikfabrik på Lægårdsvej i Lystrup, der blev sendt i offentlig høring i efteråret. Der bliver tale om få ændringer af den oprindelige plan som følge af tre kommentarer, der kom til planen.

Der bliver for eksempel indført en begrænsning i hvor mange reklamestandere, der må være i forbindelse med byggeriet. Der må kun være tre. Tidligere var det muligt at opstille fem standere – en ved hver byggegrund.

Lokalplanen dækker et samlet område på 23.000 kvadratmeter.

På de fire byggegrunde tættest på motorvejen bliver der mulighed for at bygge i tre etager – højst 10 meter – mens der ud mod Lægårdsvej højst må bygges to etager.

Det planlagte lyskryds ved Lægårdsvej og Sønderskovvej har givet anledning til at smule bekymring. En erhvervsdrivende på Lægårdsvej og fællesrådet frygter, at der opstår bilkøer på Sønderskovvej i myldretiden, hvis ikke der etableres en højresvingsbane på Sønderskovvej ind mod Lægårdsvej.

Kommunens teknikere oplyser, at trafikberegninger for ingeniørfirmaet Cowi viser, at der ikke vil opstå køproblemer, og selve det, at der bliver etableret et lyskryds på stedet, vil sikre en bedre trafikafvikling.

Ingen buslommer

Fællesrådet har også foreslået, at der bliver etableret buslommer på Sønderskovvej tæt på lyskrydset, men det afviser kommunen.

I det endelig forslag vil kommunen også udvide det grønne bælte ned mod motorvejen, så der også skal etableres et bælte med løvfældende træer og buske udover de træer i den oprindelig plan, der skal plantes ned mod motorvejen.

Desuden er der bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre mod problemer med regnvand i området, hvis det regner rigtig meget – sådan som det gjorde for toogethalvt år siden.

Der kommer også et hegn op mellem den vestlige del af lokalplanområdet ned mod pendlerparkeringspladsen for at undgå, at grusparkeringspladsen bliver brugt til parkering af kunder i det nye erhvervsområde.

Forsinkelse

Den endelige vedtagelse af lokalplanen er en lille smule forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor vedtagelse skulle finde sted på et byrådsmøde i marts.

Det er selskabet Reitan Ejendomsudvikling, der ejer grunden. Selskabet er et datterselskab i Reitangruppen, der bl.a. ejer butikskæden Rema 1000.

Selskabet har tidligere fortalt, at der bliver bygget en Uno-X tankstation på grunden, ligesom der bliver oprettet et Jem & Fix-byggemarked. Desuden bliver der plads til en fastfood-restaurant – men Reitan Ejendomsudvikling har endnu ikke fortalt hvilken kæde, der åbner en restaurant.

Det koster Aarhus Kommune 300.000 til opsætning af lyskryds og ændringer på Sønderskovvej og Lægårdsvej, der bliver nødvendige for få trafikken til at glide lettere, oplyses det i det materiale, som byrådsmedlemmerne skal tage stilling til.

Der bliver en bebyggelsesprocent på stedet 60 på stedet. Højst 5.000 kvadratmeter bliver butiksareal, men ingen forretning må være over 2.000 kvadratmeter stor.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.