Første etape af Nye godkendt af byrådet

Første etape NyeAARHUS: Medlemmerne af Aarhus Byråd har godkendt første etape af den nye bydel ved Elev – med navnet Nye – mellem Lisbjerg og Lystrup. Det skete da byrådet forleden vedtog lokalplan 1016, der omhandler det første område af den planlagte by med plads til 600 boliger.

Lokalplanen blev godkendt uden afstemning, og forinden havde tre politikere kganske kort haft ordet.

“Det bliver et helt fantastisk område at bo i,” sagde Peter Hegner Bonfils (EL), der nok var den mest positive.

“Det bliver blåt, og det bliver grønt. Og der er taget udpræget hensyn til fodgængere, cyklister og kollektiv trafik. Det er en lokalplan der ikke bare kommer til at betyde noget for de beboere, der kommer til at bo der, men for hele byen.”

Gert Bjerregaard (V) roste Lystrup-Elsted-Elev Lokalråd for det arbejde, som lokalrådet havde gennemført i forbindelse med planen.

“Ved hjælp af dialog har lokalrådet fået ændringer og tilpasninger igennem i forhold til lokalplanen, ligesom der har været mange politiske møder om lokalplanen,” sagde han.

“Vi ser frem til, at man nu er i mål med første etape af den nye bydel, med det forunderlige navn Nye.”

Mange timer med lokalplanen

Ango Winther (S) nævnte, at det var en sag, som han havde brugt meget tid på – både i udvalg og andre steder.

“Vi synes, at vi er endt på et godt forslag, og vi glæder os til at se de grønne boligpolitiske initiativer bliver ført ud i livet,” sagde han.

Planen betyder blandt andet, at bygherren – Tækker Group – forpligter sig til at bygge en helt ny vej vest for den nuværende Høvej, når 200 af de planlagte 600 boliger er bygget.

Friskole i etape et

Tækker Group har også lavet en aftale med folkene bag friskolen Børnenes Akademi i Lystrup om at de flytter ind i en nybygget skole i lokalplanområdet efter sommerferien 2017.

Du kan tilmelde dig Aarhusidag.dk – Lystrup på Facebook her.

Eller hvis du vil have besked om alle nyheder kan du tilmelde dig Aarhusidag.dk på Facebook her.