Fjernvarmen i Lystrup stiger med 10 procent

Der skal bygges en ny varmetransmissionledning fra Lisbjerg til Mollerup inden det nye halmkraftvarmeværk kan blive taget i brug. Foto: Aarhus Kommune/Affaldvarme
Det bliver dyrere at være tilsluttet fjernvarmesystemet i Lystrup. Foto: Aarhus Kommune/Affaldvarme

Forbrugsprisen for fjernvarme i Lystrup er med virkning fra den 1. april steget med lidt mere end 10 procent. Den del af prisen, der består af abonnement og boligens størrelse er ikke steget.

Det betyder, at en kwh nu koster 60 øre, mens prisen før den 1. april var 54 øre – begge priser inklusiv moms.

En stor del af prisstigningen skyldes øgede afgifter til staten, men Lystrup Fjernvarme har også besluttet at bruge flere penge på af gøre leveringssikkerheden bedre.

Bedre vedligeholdelse

Det betyder, at vedligeholdelsen af det cirka 300 kilometer lange fjernvarmenet i byen bliver bedre, og det har samtidig den effekt, at varmetabet i ledningsnettet bliver mindre til gavn for økonomien i andelsselskabet på længere sigt.

Prisstigningen blev gennemført samtidig med, at der natten til den 1.april blev foretaget en elektronisk årsaflæsning af alle selskabets målere via telefonnettet. Årsopgørelsen for 2013-14 sendes til forbrugerne i løbet af april måned.

Fremover vil der ske en elektronisk aflæsning af alle målere hver 14. dag. Den enkelte forbruger kan følge udviklingen i forbruget på selskabets hjemmeside.

Der var i forbindelse med den seneste generalforsamling i juni 2013 3.837 andelshavere i Lystrup Fjernvarme.